PAMA 20: Verdien av en ansatt

2500 bedriftsledere og arbeidstakere om ung og lovende vs. gammel, gravides status som arbeidsressurs og grønne jobber.