PAMA 21: Arbeidsmarkedet i en usikker hverdag

2100 bedriftsledere og arbeidstakere omfremtidsutsiktene, oppsigelser, rekruttering og jobbskifte, hjerte vs. hjerne i utdanningsvalg og statusyrkene.