PAMA 3: Innvandrere i arbeidsmarkedet

554 norske bedrifter om deres forhold til innvandrere i arbeidsmarkedet, deres syn på tiltak som skal hindre diskriminering i jobbsøkerkøen, og hvilke faktorer de vektlegger ved en ansettelse. 778 etnisk, norske arbeidstakere om deres forhold til rekruttering av innvandrere til arbeidsplassen.