PAMA 4: Feilansettelser

1026 norske bedrifter om sitt syn på feilansettelser, økonomiske og sosiale kostnader som følge av mislykket rekruttering – samt redegjørelse for mulige årsaker til feilansettelser. 525 yrkesaktive nordmenn om sitt forhold til feilansatte kolleger, erfaringer med jobbintervju – og rekrutteringsprosesser generelt.