PAMA 5: Sosial dumping

1116 norske bedriftsledere om sitt forhold til sosial dumping og hvorvidt dette er et problem her i landet. Redegjørelse for hvem som har ansvaret for at sosial dumping forekommer og hvilke tiltak som bør igangsettes for å redusere omfanget. 1019 nordmenn over 18 år om sitt syn på billig utenlandsk arbeidskraft versus norsk arbeidskraft til tariff.