PAMA 7: Arbeidsmoral, holdninger og utfordringer knyttet til hyppig fravær

1278 norske bedriftsledere om arbeidsmoral, holdninger og utfordringer knyttet til hyppig fravær og høy bruk av egenmelding blant ansatte. 1044 yrkesaktive nordmenn over 18 år om arbeidsmoral, bruk av egenmelding og holdninger til kolleger med høyt fravær. 4000 danske og finske bedriftsledere og yrkesaktive om samme tema.