PAMA 9: Nedbemanning og nedgangstiders påvirkning egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil.

Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil – på godt og vondt. 7 av 10 ledere som har måttet nedbemanne den siste tiden mener bedriften ikke opplever store tap, fordi de mest verdifulle ansatte fortsatt jobber der. Flere innrømmer at de bruker krisen til å sparke flere enn de må – og til å si opp mindre dyktige medarbeidere. Samtidig ser et flertall av norske ledere på finanskrisen som en anledning til å holde lønningen nede. Arbeidstakerne derimot, forventer høyere lønn. 56 prosent bruker dagens arbeidsmarkedssituasjon som en anledning til å holde lønningene nede. 7 av 10 ledere som har nedbemannet sier at oppsigelsene ikke innebærer store tap for bedriften, fordi de mest verdifulle ansatte fortsatt jobber der. 8 av 10 arbeidstakere mener de fortjener lønns- økning uavhengig av finanskrisen, kun basert på egen kompetanse og arbeidsinnsats. Nær halvparten av de som ikke får lønnen regulert via fagforening mener det er realistisk å gå inn i lønnsforhandlinger tross finanskrisen.