Digital jobbhverdag

Oslo, 04.12.2013

Ny, stor arbeidsmarkedsundersøkelse

Mer enn halvparten av oss opplever at skillet mellom jobb og fritid er blitt visket ut.  Samtidig som den nye hverdagen der vi er online hele døgnet gir fleksibilitet, gjør den det også vanskeligere å koble helt ut ved arbeidsdagens slutt.

Dette kommer fram i den nyeste arbeidslivsundersøkelsen til Proffice, utført blant over 2500 yrkesaktive over hele landet, både ledere og ansatte uten lederansvar. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS på vegne av bemannings- og rekrutteringsselskapet i oktober 2013.

– Proffice Arbeidsmarkedsanalyse, PAMA, utføres to ganger i året med ulike tema hver gang. Denne gangen ville vi rette søkelyset på hvordan det påvirker arbeidslivet – og privatlivet – at vi alltid er online. Funnene gjør at man begynner å reflektere over egen online-aktivitet, sier direktør i Proffice Norge, Stein Andrè Haugerud.

Prioriterer jobb fremfor venner
Hele 6 av 10 ledere og 4 av 10 ansatte oppgir at de har fleksibel arbeidstid. Dette er en mulighet mange benytter seg av. 74 prosent av de mannlige lederne med barn i husstanden, og 59 prosent av de kvinnelige, sier at de gjerne går tidlig fra jobb for å være sammen med familien, for så å fortsette arbeidet på kvelden når barna har lagt seg.

Undersøkelsen viser imidlertid at den nye fleksibiliteten har sin pris. Halvparten av alle ledere oppgir at de alltid tar med seg jobben hjem, og enda flere opplever at skillet mellom jobb og fritid er blitt visket mer og mer ut som et resultat av at de kan gjøre jobben sin online fra hvor som helst.

Leser jobbmail hele døgnet
På spørsmål om hvor ofte de leser jobbmail utenom arbeidstiden, svarer 6 av 10 ledere at dette skjer regelmessig. Ansatte lar i større grad jobben ligge etter arbeidsdagens slutt. Likevel leser en tredjedel av de spurte også i denne gruppen mail på fritiden.

Noe overraskende er det kanskje at det er småbarnsforeldre som bruker mest tid på jobbmail på hjemmefronten. Mens 68 prosent av lederne med barn under sju år leser mail regelmessig, er det bare 56 prosent av dem uten hjemmeboende barn som sjekker innboksen like ofte.

– Dette kan ha sammenheng med at småbarnsforeldre må hente i barnehage og følge på fotballtrening, og derfor tilbringer færre timer på arbeidsplassen. Dette kompenseres med at de er mer tilgjengelige ellers i døgnet, og jobber mer fra hjemmebanen og sidelinjen, sier Haugerud.

 

For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen og rapporten, kontakt:

Stein Andrè Haugerud, direktør Proffice
Tel: 400 21 440, stein.andre.haugerud@proffice.no

Marie Sophie Hahnsson, markedskoordinator
Tel: 400 21 414, marie.sophie.hahnsson@proffice.no