Telenor forlenger partneravtale med Proffice

Oslo, 03.12.2013

Telenor har forlenget sin partneravtale med Proffice som eneleverandør av vikartjenester til og med 31. desember 2014.

Partneravtalen mellom Proffice og Telenor ble inngått fom. 2010 og er treårig med 1+1 års opsjon. Det andre årets opsjon trer i kraft ved årsskiftet. Utleietjenestene til Telenor er fordelt over hele landet og omfatter cirka 300 medarbeidere på årsbasis.

– Siden Proffice og Telenor inngikk partneravtalen, har vårt samarbeid blitt stadig tettere. Som eneleverandør har Proffice fått enda større forståelse for Telenors behov og utviklet en mer skreddersydd rekrutteringsprosess, sier Per Bergerud, Business Development Director, Proffice.

Tjenestene gjelder først og fremst innen kundeservice, administrasjon, økonomi og IT. Samtidig som partneravtalen ble inngått, ble det også tegnet en konsulentavtale for ingeniørtjenester og spesialisttjenester innen IT. Her er Proffice en av femten leverandører. Denne avtalen løper parallelt med partneravtalen.

– Vi ser frem til å være med og videreutvikle våre leveranser, kvalitet og tjenester sammen med Telenor, sier Annika Nordlander, salgsdirektør for Proffice Nordic Sales.

For mer informasjon kontakt:
Annika Nordlander, salgsdirektør, Proffice Nordic Sales, + 46 733 434 746, annika.nordlander@proffice.com
Per Bergerud, Business Development Director Proffice, +47 400 21 450, per.bergerud@proffice.com

Proffice er et av Nordens største spesialistselskap innen bemanning med over 10.000 ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter med å finne løsninger for utvikling og et bærekraftig arbeidsliv. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2013, kl. 15.00.