Kvinner må bytte jobb for å bli sjef

Oslo, 04.06.2014

6 av 10 norske arbeidstakere blir ledere gjennom forfremmelser innad i bedriften, i alle fall blant mennene. Kvinner må langt oftere skifte arbeidssted for å avansere på karrierestigen.

Dette kommer frem i en ny, stor arbeidslivsundersøkelse gjennomført blant 2300 yrkesaktive over hele landet, deriblant 1000 ledere. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS, på vegne av Proffice i april og mai 2014.

Undersøkelsen viser at den vanligste veien til sjefsjobben skjer via interne forfremmelser i bedriften; undersøkelsen viser at 58 prosent av dagens lederne rykket opp på denne måten. Noe flere menn enn kvinner ble ledere på denne måten, men forskjellen er liten.

Ser vi derimot på de andre veiene til lederskap, måtte dobbelt så mange kvinner som menn aktivt søke seg bort fra jobben de hadde, for å stige i gradene. 27 prosent kvinner ble ledere på denne måten, mot kun 15 prosent menn.

Menn har mer selvtillit

– En årsak til dette kan være at menn generelt er flinkere enn kvinner til å selge seg selv internt i bedriften, og at de fremstår med en større selvtillit, som gjør at de lettere legges merke til som mulige ledertalenter. Det er en kjensgjerning at kvinner er mer ydmyke på egen kompetanse enn menn, og kanskje er det lettere å søke på en konkret ekstern stilling, fremfor å vise interesse for en lederposisjon på eksisterende arbeidsplass, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice.

Han tror mange bedrifter kan risikere å miste store talenter til konkurrenter, om de ikke er flinke nok til å gi de ansatte – både kvinner og menn – mulighet til avansement internt.

Lang vei til toppen

For verken menn eller kvinner er veien til toppen i norsk arbeidsliv tilbakelagt over natten. 4 av 10 ledere i undersøkelsen oppgir at de jobbet i 10 år eller lengre før de rykket opp til en lederstilling.

Menn har flest økonomiske fordeler

Mannlige ledere har også gjennomgående langt større grad av økonomiske kompensasjonsordninger enn det deres kvinnelige kolleger har. Mens 4 av 10 menn får årlig lønnsøkning utover det som er forventet, er det bare 3 av 10 kvinner som får dette. Bonusutbetalinger basert på resultater er også langt mer utbredt blant mannlige enn kvinnelige ledere. Her svarer 23 prosent av mennene at de har resultatorienterte bonusordninger, mens bare 13 prosent av kvinnene kan vise til det samme.

– En av årsakene til dette kan være at menn generelt er tøffere i forhandlingsposisjon, og flinkere til å kreve denne type kompensasjonsordninger. De gjelder både når en arbeidsavtale signeres ved jobboppstart, men også underveis i arbeidsforholdet. Kvinner som menn bør anerkjennes når de leverer godt, men det er både arbeidstakers ansvar å synliggjøre sin verdi overfor arbeidsgiver, samtidig som en god arbeidsgiver uoppfordret bør belønne gode resultater. Det kan være en verdifull investering, sier Stein Andrè Haugerud.

 

For mer informasjon og tilgang til hele undersøkelsen og rapporten, kontakt:

Stein Andrè Haugerud, direktør Proffice
Tel: 400 21 440, stein.andre.haugerud@proffice.no

Marie Sophie Hahnsson, markedskoordinator
Tel: 400 21 414, marie.sophie.hahnsson@proffice.no