Proffice forsterker konsernledelsen og bygger for fremtiden

Oslo, 24.04.2014

Proffice gjennomfører fra 1. juni en endring i organisasjonen for å skape en enklere og tydeligere struktur. Konsernledelsen styrkes ved at sjefene for konsernets fire største forretningsenheter, Proffice Sverige, Proffice Industri & Logistik Sverige, Dfind Nordic og Proffice Nordic, samt sjefen for Group Sales, blir en del av konsernledelsen.

Som en ledd i organisasjonsendringene og i samsvar med Proffices hovedstrategi, som er produktlederskap gjennom spesialisering, etableres også selskapet Dfind Science & Engineering. Dette innebærer at nåværende virksomheter innen Proffice Life Science og Dfind Engineering slås sammen og videreutvikles med nye tjenester og på nye markeder.

– Etter tre måneder som administrerende direktør og konsernsjef kan jeg konstatere at Proffice er et veldrevet og lønnsomt selskap med stort potensial, men at omsetningen ikke vokser i takt med markedet. Jeg ser derfor at vi trenger å forenkle organisasjonen og styrke konsernledelsen, slik at vi får mer kraft og energi i blant annet salgsarbeidet, sier administrerende direktør og konsernsjef Henrik Höjsgaard. 

Engangskostnaden for organisasjonsendringen kommer til å ligge rundt 10 til 15 millioner svenske kroner, og påvirker resultatet i andre og tredje kvartal 2014. Årlige besparelser fra 2015 forventes å tilsvare mellom 5 og 10 millioner svenske kroner. Proffice kommer i tillegg til å investere ytterligere 20 til 25 millioner svenske kroner i 2014 og 2015 i konsernets infrastruktur og IT-system.

– Med en stabil og oppgradert systemstøtte kommer vi til å kunne utnytte konsernets samlede ressurser mer effektivt, noe som blant annet innebærer at vi danner grunnlag for en mer effektiv salgsprosess, sier Henrik Höjsgaard. 

Samlet kommer de tiltakene Proffice nå gjennomfører til å forbedre evnen til å reagere raskere på markedet. Proffice kommer på denne måten til å styrke sin posisjon ytterligere for å bli Nordens mest fremgangsrike bemanningsselskap.

I vedlegg 1 presenteres den nye konsernledelsen.

 

For mer informasjon, kontakt:

Henrik Höjsgaard, administrerende direktør og konsernsjef, +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com
Benno Eliasson, CFO, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com