RAMA rapport 22 2016

Eksplosiv teknologisk utvikling. Automatisering. Digitalisering. Omstilling. Endringsvilje. Randstad tar temperaturen på arbeidslivet i 22. utgave av RAMA.

Vi står overfor det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon. Allerede nå ser vi helt nye forretningsområder som vokser frem, blant annet som et resultat av delingsøkonomien. Mange arbeidsplasser er i ferd med å forsvinne, men også helt nye skapes. Og det skjer fort. Hvordan påvirker en slik revolusjon vårt syn på arbeidsplassen vår? Hva gjør den med måten dagens ledere tenker på når de skal planlegge fremtidige rekrutteringer? Og hvordan forholder ansatte seg til disse spådommene? Det ønsket vi å undersøke i Randstad ArbeidsMarkedsAnalyse som vi publiserte 16.11.16. Svarene finnes i rapporten som du kan lese her

Dette er RAMA

  • Står for Randstad Arbeidsmarkedsanalyse, og er en rapport som har kommet ut regelmessig siden 2005
  • I forbindelse med at Randstad kjøpte Proffice i 2016, byttet rapporten navn fra PAMA til RAMA.
  • Baserer seg på funn fra en omfattende, todelt undersøkelse blant bedriftsledere og arbeidstakere om arbeidsrelaterte temaer.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons Analyse AS, på oppdrag for Randstad. 1022 ledere og 1071 arbeidstakere uten lederstilling deltok.

Om Randstad

  • Grunnlagt av Frits Goldschmeding og Ger Daleboudt i Nederland 1960.
  • Verdens nest største aktør av HR- og bemanningsløsninger med over 600.000 ansatte, og etablert i 39 land.
  • Børsnotert og nådde i 2015 en omsetning på over 170 milliarder kroner.
  • Kom til Norge i 2008, og kjøpte Proffice-konsernet i 2016.
  • Lokalisert over hele landet