PAMA 14: Samfunnsansvar

2000 bedriftsledere og arbeidstakere om samfunnsansvar; Hvor mange bedrifter har en strategi? Hvor viktig er temaet? Og hvilke utfordringer på området står næringslivet overfor?