Randstads behandling av personuppgifter. | Randstad

randstads behandling av personuppgifter.

generellt om randstads behandling av personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Randstad AB och dess koncernbolag i Sverige ("Randstad" eller ”vi”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas vardagliga jobb. Randstad kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt och behandlar personuppgifter om olika kategorier av registrerade, t.ex. kandidater, konsulter, anställda och kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. När du kommer i kontakt med Randstad, och vi kommer att behandla personuppgifter avseende dig, kommer du vid sådan kontakt att få information om den specifika behandlingen och i tillämpliga fall inhämtas ditt samtycke. Till exempel tillhandahålls information om behandlingen av personuppgifter avseende kandidatkonto (när du registrerat CV hos oss) i samband med att kontot registreras.

Avseende användning av cookies på Randstads webbplatser, se Randstads riktlinjer för cookies.

dina rättigheter

Om du har några funderingar kring Randstads personuppgiftsbehandling kan du kontakta Randstads dataskyddsombud, [e-mail].

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandlingen som avser dig eller utöva rätten till s.k. dataportabilitet. Vidare kan du invända mot Randstads behandling av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning om du inte anser att Randstad har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Om du har ett kandidatkonto hos Randstad kan du genom att logga in på kontot få tillgång till ett digitalt formulär för att nyttja dina rättigheter. Om du inte har ett kandidatkonto, vänligen klicka här för tillgång till formuläret. När Randstad har tagit emot formuläret från dig kommer du, om du inte skickat det som inloggad kandidat, att kontaktas av Randstad för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.