Nordmenn vil heller jobbe for private eiere og SMB, framfor multinasjonale selskaper

eivindboe 860 x 330.jpg

Bare fire av 10 norske arbeidstakere vil jobbe for et multinasjonalt selskap, mens kun én av tre vil jobbe for et oppstartselskap.

I årets første kvartalsrapport har Randstad, en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft, rekruttering, bemanning og HR-tjenester, satt fokus på entreprenørskap og de ansattes foretrukne arbeidsgiver. Over 25.000 ansatte i 33 land, i privat sektor, deltar i undersøkelsen, som også dekker det norske arbeidsmarkedet.

Den ferske analysen viser at over 55 prosent av de spurte i 33 land ønsker å jobbe for et multinasjonalt konsern. I Norge svarer bare 44 prosent bekreftende til dette.

- Nøyaktig halvparten av de spurte på global basis sier at de kan tenke seg å jobbe for et gründerselskap. I Norge er ikke denne entusiasmen like stor – bare hver tredje spurte tør ta sjansen på å jobbe for en oppstartbedrift, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

- Det er et lite varsko til oss her hjemme, når appetitten og viljen til å tenke internasjonale muligheter og være med på å skape noe nytt, kanskje ikke er så stor som vi forestiller oss, sier Bøe.

- I en liten, åpen økonomi som vår, er det viktig at vi lærer fra de store internasjonale selskapene. Globalisering tar ikke pause, hva som skjer utenfor landet vårt blir stadig viktigere, også for hva som skjer her hos oss. Jeg tror man kan lære svært mye av å arbeide for internasjonale selskaper, sier Bøe.

I den samme undersøkelsen svarer seks av 10 nordmenn at de foretrekker å jobbe for en liten eller mellomstor bedrift, eller for et privateid selskap.

Lysten til å jobbe for internasjonale eiere er størst i Tyrkia og flere asiatiske land, og minst i en rekke europeiske land, deriblant Norge, samt i Japan.

- På samme måten blir vår evne til fornying stadig viktigere. At vi har evne til å starte opp nye bedrifter og tiltrekke oss god arbeidskraft er helt vesentlig for vår konkurransekraft. Dette går i riktig retning men denne undersøkelsen viser at vi faktisk ligger etter svært mange andre land, sier Eivind Bøe

Her er noen resultater fra Randstad Workmonitor, 1. kvartalsrapport 2017:

55 prosent (globalt snitt) foretrekker å jobbe for et multinasjonalt selskap.

Fem på topp:

1. Tyrkia 84%
2. India 84%
3. Malaysia 83%
4. Singapore 74%
5. Kina 72%

..24. Norge 44%

..28. Sverige 41%

Fem på bunnen:

29. Sveits 41%
30. Tsjekkia 38%
30. Danmark 38%
32. Nederland 37%
33. Japan 36%

50 prosent (globalt snitt) sier de vil jobbe for et oppstartselskap

Fem på topp:

1. India 76%
2. Spania 75%
3. Chile 74%
4. Tyrkia 72%
5. Mexico 66%

..19. Danmark 47%

..25. Sverige 39%

Fem på bunnen:

29. Tyskland 36%
30. Nederland 34%
31. Norge 33%
32. Japan 32%
33. Ungarn 25%

64 prosent (globalt snitt) foretrekker å jobbe for en liten eller mellomstor bedrift, eller et privateid selskap:

Fem på topp:

1. Sveits 79%
2. USA 75%
3. Canada 71%
3. Hong Kong 71%
5. Malaysia 70%

..11. Sverige 67%

..15. Danmark 65%

..23. Norge 61%

Fem på bunnen:

29. Brasil 54%
30. Mexico 52%
31. Tyrkia 51%
32. Japan 39%
33. Luxembourg 29%

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150.

(eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.