Unge ansatte 860x330.jpg

1 av 5 norske arbeidstakere er redde for at den teknologiske utviklingen kommer til å gjøre dem overflødige i løpet av yrkeskarrieren – og de yngre bekymrer seg mye mer enn eldre.

Det fremkommer i RAMA (Randstad Arbeidsmarkedsanalyse), som baserer seg på en stor undersøkelse blant over 2000 norske ledere og ansatte. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse, på vegne av Randstad Norway.

Her svarer 20 prosent av de ansatte at de er redde for at kompetansen de sitter på kommer til å bli utdatert mens de fortsatt er yrkesaktive. Går vi nærmere inn i tallene, ser vi at de over 55 år er langt mindre redde for å bli utdaterte enn det de yngre arbeidstakerne er. Mens 16 prosent av de over 55 år uttrykker bekymring, gjelder det samme for 23 prosent av de under 45 år.

– Først og fremst er det positivt å se at en del av dagens arbeidstakere begynner å innse at arbeidslivet kommer til å endre seg kraftig på relativt kort tid, men fortsatt er tallet lavt, og jeg tror vi kommer til å se en betydelig økning her fremover. At unge er mer bekymret enn de eldre er nokså naturlig, all den tid de kommer til å ha mesteparten av sitt yrkesaktive liv i et samfunn i kontinuerlig endring, der nettopp kunsten å lære nye ting fortløpende er helt nødvendig. For den enkelte, for virksomheten – og for samfunnet, sier Eivind Bøe.

Ansatte tar ansvar selv

Randstad har også spurt den andelen ansatte som bekymrer seg om hva de selv gjør for å unngå å bli utdaterte. Av disse svarer nærmere 3 av 10 at de satser på faglig utvikling gjennom kurs og etterutdanning gjennom jobben, mens bortimot 6 av 10 sier at de fokuserer på å tilegne seg ny kunnskap kontinuerlig, så de evner å omstille seg og ikke ”gror fast”. Bøe synes det er positivt at ansatte selv tar grep og ansvar om egen karriere.

– Dette er helt i tråd med det lederne vektlegger som viktige egenskaper for sine ansatte. Mer enn 6 av 10 mener at evnen til å omstille seg og tilegne seg ny kunnskap er en av nøkkelferdighetene i moderne arbeidsliv, sier Randstad-sjefen. 

Ansatte i privat sektor er langt mer bekymret enn de i offentlig sektor. Mens 28 prosent av alle som jobber i privat næringsliv uttrykker bekymring for at den teknologiske utviklingen vil gjøre dem overflødige, svarer kun 13 prosent av de som jobber i det offentlige det samme.

– Store endringer vil skje i de fleste bransjer og sektorer, og vi må alle ta ansvar for egen fremtid. At ansatte i privat sektor er mer bekymret enn i offentlig sektor skyldes kanskje at de opplever et større innovasjonspress – drevet frem av teknologiutviklingen – for å sikre at virksomheten har konkurransedyktige produkter og tjenester å leve av også i fremtiden, sier Eivind Bøe.