Tiden er knapp. Det gjelder å fange rekruttererens interesse tidlig. Her kommer noen råd om hvordan du skriver en CV som forteller hvem du er.

Et feilstavet navn, en innledning på tjue rader eller et bilde fra 2004. Årsakene som gjør at du blir luket ut i CV-gjennomgangen, kan være enkle å unngå. Følg disse seks enkle rådene, og gi deg selv en hederlig sjanse til å bli med videre! 

Skriv klart. Rot ikke til CV-en med unødig vidløftige formuleringer. Begynn med det mest interessante for å fange rekruttererens interesse, og hold det lettfattelig. 

forklar stillingsbetegnelsene. 

Å være prosjektleder, redaktør eller salgssjef kan bety ulike ting på ulike arbeidsplasser. Gi en konkret beskrivelse av de tidligere arbeidsoppgavene dine. Målbare resultater er ekstra bra, men husk å fatte deg i korthet.

strukturer. 

Klarhet og oversiktlighet er stikkordene. Bruk overskrifter, og begynn alle avsnitt med den mest relevante informasjonen, slik at rekruttereren ikke trenger å lete etter den.

fyll hullene. 

Sjekk at det ikke finnes noen tomrom i historikken. Var du ute og reiste et år, så skriver du det. Det er også en erfaring.

velg riktig bilde. 

Sørg for at det er nytt og aktuelt. Har du langt bølgende hår på bildet, kan det være forvirrende og skape troverdighetsproblemer hvis du er kortklipt på LinkedIn.

les korrektur. 

Uansett hvor kvalifisert du er, vil du gi et dårligere inntrykk med særskrivingsfeil, stavefeil og feilbrukte semikolon. Be en grundig, språksikker venn lese gjennom CV-en. Man oppdager vanligvis ikke sine egne feil.