En velutformet LinkedIn-profil blir viktigere og viktigere når du søker jobb. Her er de syv vanligste feilene som du bør unngå, for å øke interessen for din profil.

LinkedIn har raskt blitt et viktig verktøy for å markedsføre seg mot potensielle arbeidsgivere og holde kontakten med ditt nettverk. Mange av oss har brukt sosiale nettverk i årevis, men på LinkedIn er det litt andre regler som gjelder enn på Facebook. Det er viktig å bruke verktøyet på riktig måte dersom det skal kunne hjelpe deg i jobbsøkingen. 

Akseptere alle kontakter.

Det er lett å tenke at jo flere jo bedre når det kommer til ditt kontaktnettverk, men dette stemmer ikke når du søker jobb. Selv om det er bra med mange kontakter så er det viktigste at de er relevante. Å kjenne riktige personer er langt mer avgjørende enn det å kjenne mange personer.

ikke profilbilde.

Når du markedsfører deg selv mot potensielle arbeidsgivere bør du prioritere å gjøre et godt inntrykk. Den viktigste måten å gjøre dette på via LinkedIn er å legge opp et profilbilde. Pass på at bildet er aktuelt og viser hvem du egentlig er. Ikke legg ved et bilde bare for å gjøre det, men pass på at det gir en riktig fremstilling av deg, og at det er et bilde som kan brukes i profesjonelle sammenhenger. Selfies og useriøse bilder bør ikke brukes her

upersonlig kommunikasjon.

Når du kontakter noen for første gang på LinkedIn, er det en god idé å legge til en hilsen. Skriv noe personlig, som hvorfor du tar kontakt. Det gjør garantert mottakeren mer positiv til din forespørsel. Dersom du ser personer du ønsker å ha i ditt nettverk, men som ikke kjenner deg, er muligheten mye større for at de aksepterer dersom du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å knytte kontakt. 

skriv et sammendrag om deg selv.

Mange jobbsøknader begynner med et kort sammendrag om hvem søkeren er. Gjør det samme på din LinkedIn-profil. Å skrive et sammendrag om din karriere og dine sterke sider er en god måte å selge deg inn på ovenfor potensielle arbeidsgivere.

utelate noen arbeidsforhold.

Legg inn all din arbeidserfaring og all utdannelse. Selv om du har byttet bransje eller vurderer å gjøre det så kan informasjonen være til nytte for fremtidige arbeidsgivere. Til forskjell fra en vanlig jobbsøknad så kan arbeidsgivere fra mange ulike områder finne din profil, og de ser alle etter ulike ting. Ved å ta med all erfaring henvender du deg til et bredere publikum enn du ville gjort med å velge ut noe.

droppe linkedin.

Dette er nok den største feilen. LinkedIn er et utmerket sted for å knytte kontakter og gjøre seg tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere. Dessuten er det gratis! Vi anbefaler alle å opprette en konto på LinkedIn.

ikke ta seg bryet med å endre sikkerhetsinnstillingene.

Det kan være lurt å se over hvem som kan se hva på din profil på LinkedIn. Dersom du leter aktivt etter en ny jobb vil du antakelig ikke at din nåværende sjef skal se det samme som de du markedsfører deg mot. Ta en gjennomgang av innstillingene og sørg for at du har kontroll på hvordan profilen vises.