selskaper vil fortsatt kunne leie inn til:

  • vikariater og
  • midlertidige stillinger dersom de er bundet av tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs 10.000 medlemmer) og etter avtale med tillitsvalgte.

det er videre i forskrift gitt unntak til loven om at det skal være lov å leie inn:

  • rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse dersom de skal bidra med spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde og til et avgrenset prosjekt som i sin art skiller seg fra innleievirksomhetens ordinære drift og
  • innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten

Dersom det ikke er inngått en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs 10.000 medlemmer) og avtale med tillitsvalgte eller selskapet omfattes av unntakene, vil det ikke være anledning til innleie ved “arbeid av midlertidig karakter” (sesong- og arbeidstopper og prosjekter) etter lovens ikrafttredelse. 

I disse tilfellene vil Randstad kunne tilby ekspressrekruttering, der kunder kan ansette midlertidig selv. 

Adgangen til innleie vil fremover være begrenset til tre år. 

Lovendringer vil tre i kraft 01.04.2023 med overgangsordning til 1. juli 2023 for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.

Randstad vil fortsatt tilby arbeidskraft både sentralt og regionalt i Norge, samt tilby ekspressrekruttering til midlertidige stillinger hos kunder. Randstad tilbyr også andre hr tjenester.

Ønsker du mer informasjon, så ta gjerne kontakt med oss - vi hjelper deg å løse ditt arbeidskraftbehov!

kontakt oss