ledige oppdrag

Velg kategori i nedtrekksmenyen for å se oppdragene for din profesjon. Ta gjerne kontakt om du ikke finner akkurat det du leter etter.

type oppdrag

lokasjon

periode

kontaktperson

Sykehjem/
helsehus

Østfold

19. juni  - 20. august 2023

Pia Eyde/ +47
995 20 136

 

 

 

 

Sykehus

Nordland

18. juni - 8. juli 
og 
25. juli - 21. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Tromsø

19. juni - 3. september 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, onkologi

Haugesund

17. juli - 13. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Helsehus

Sandvika

19. juni - 14. august 2023

Åsa Amdal / +47 980 27 143

Sykehus, onkologi

Flekkefjord

26. juni  - 6. august  2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Viken

12. juni - 23. juli 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehjem

Viken

26. juni - 20. august 2023

Åsa Amdal/ +47 980 27 143

Sykehus, akutt

Notodden

19. juni - 6. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, dag

Stord

19. juni - 11. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, akutt

 Hammerfest

26. juni - 10. september 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Telemark

26. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Kongsvinger

12. juni - 31. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, kvinneklinikk

Trondheim

26. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Omsorgssenter

Notodden

12. juni - 13. august 2023

Mari Rønning/ +47 900 56 538

Sykehus

Haugesund

10. juli - 23. juli 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Hjemmesykepleie

Bærum

19. juni - 13. august 2023

Ingrid Thorstad / +47 954 49 795

Sykehus, akuttmottak

Lørenskog

31. juli - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Ringerike

21. august - 30. november 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Namsos

12. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Kreftpoliklinikk, kreftsykepleier

Arendal

19. juni - 6. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, akuttmottak

Tromsø

26. juni - 31. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, intensiv

Bærum

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Lillehammer

 15. juni - 14. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, akuttmottak

Stord

17. juli - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, kreft

Trondheim

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, intensiverfaring

Hamar

3. juli - 6. august  2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Vesterålen

5. juni - 25. juni 2023

19. juni - 21. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Helse- og omsorgssenter

Eidsvoll

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykepleier, akkuttmottak

Kongsvinger

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykepleiere, sykeavdeling

Karasjok

12. juni - 27. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Hamar

5. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykeavdeling

Finnmark

12. juni - 30. juli 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Bo- og omsorgssenter

Hurum

26. juni - 13. august 2023

Åsa Almdal/ +47 980 27 143

Sykehus, akutt

Odda

10. juli - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykepleier

Tønsberg

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykepleier

Viken

19. juni - 13. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Mo i Rana

19. juni - 20. august 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus, akuttmottak

Narvik

19. juni - 3. september 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Sykehus

Kirkenes

3. juli - 3. september 2023

Christofer Hedenstein/ +47 400 21 592

Omsorgssenter

Stryn

19. juni - 20. august 2023

Ingrid Thorstad / +47 954 49 795