vårt samfunnsansvar.

vårt samfunnsansvar.

For oss i Randstad er det viktig å påvirke samfunnet på en positiv måte. Derfor jobber vi aktivt med arbeidsmarkedsrelaterte spørsmål i både politiske forum og gjennom samarbeide med organisasjoner. Vi er spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv.

Globalt har Randstad samarbeidet med VSO (Volunteering Overseas) siden 2004. VSO sender ikke mat eller penger til utviklingsland, men bistår i stedet med kunnskap og erfaring. Randstads deltakelse i samarbeidet innebærer at våre ansatte, våre kandidater og hele vårt globale nettverk kan engasjere seg gjennom å tilby sine ferdigheter og kunnskaper som frivillige eller gjennom å finne og rekruttere personer som vil jobbe som frivillige.

Clipper Stad Amsterdam, som ble sjøsatt i 2000, er rekonstruert etter handelsskipet De Amsterdam fra 1854. Randstads grunnlegger, Frits Goldschmeding, så samarbeidet som en mulighet til å skape arbeidsplasser for unge, ved å la ungdommer delta i jobben med å gjenskape fartøyet. Prosjektet tok over 200 000 timer, og i løpet av denne perioden deltok over 40 arbeidsløse ungdommer i arbeidet.

I dag seiler den Randstad-sponsede båten Clipper Stad Amsterdam rundt hele verden, og prosjektet fortsetter og hjelpe unge mennesker med å komme inn i arbeidslivet ved å tilby praksisplasser innenfor sjøfart, hotell og resturantvirksomhet. Clipper Stad Amsterdam har 14 kabiner og en restaurant med 60 sitteplasser.

I Norge har Randstad blant annet hatt et årelangt samarbeid med Leger Uten Grenser.

  • misconduct reporting procedure

    I vår Misconduct Reporting Procedure beskrives hvordan du skal gå fram dersom du mistenker, eller har bevis på alvorlige overtredelser innefor, eller i relasjon til Randstad

    les mer
  • business principles

    Randstads forretningsprinsipper bygger på våre kjerneverdier. De hjelper oss til å leve opp til kjerneverdidene, og sikre at kravene i den verden vi jobber i, samt være forretningsmessige og personlige væremåte matcher og forsterker hverandre.

    les mer