Globalt har Randstad samarbeidet med VSO (Volunteering Overseas) siden 2004. VSO sender ikke mat eller penger til utviklingsland, men bistår i stedet med kunnskap og erfaring. Randstads deltakelse i samarbeidet innebærer at våre ansatte, våre kandidater og hele vårt globale nettverk kan engasjere seg gjennom å tilby sine ferdigheter og kunnskaper som frivillige eller gjennom å finne og rekruttere personer som vil jobbe som frivillige.

Clipper Stad Amsterdam, som ble sjøsatt i 2000, er rekonstruert etter handelsskipet De Amsterdam fra 1854. Randstads grunnlegger, Frits Goldschmeding, så samarbeidet som en mulighet til å skape arbeidsplasser for unge, ved å la ungdommer delta i jobben med å gjenskape fartøyet. Prosjektet tok over 200 000 timer, og i løpet av denne perioden deltok over 40 arbeidsløse ungdommer i arbeidet.

I dag seiler den Randstad-sponsede båten Clipper Stad Amsterdam rundt hele verden, og prosjektet fortsetter og hjelpe unge mennesker med å komme inn i arbeidslivet ved å tilby praksisplasser innenfor sjøfart, hotell og resturantvirksomhet. Clipper Stad Amsterdam har 14 kabiner og en restaurant med 60 sitteplasser.

I Norge har Randstad blant annet hatt et årelangt samarbeid med Leger Uten Grenser.