sykepleierbemanning

kompetanse når du trenger den

Randstad Care har levert personell til Helse-Norge siden 1992. Vi er blant de største selskapene i Norge på vårt fagområde, og som del av Randstad er vi verdens største HR-selskap. 

Vårt team som jobber med sykepleierleveranser har alle lang erfaring fra helsevesenet eller bemanning knyttet til dette. I teamet for sykepleiebemanning er vi blant annet to sykepleiere og en intensivsykepleier som kontinuerlig jobber med å følge deg opp i arbeid for oss. 

Vi kjenner avdelingene, spesialitetene og de ulike utfordringer som møter sykepleierne som jobber via oss. Vi jobber derfor hele tiden for at du som kunde skal kunne forvente å få den aller beste oppfølging av oss.

legebemanning

kompetanse når du trenger den

Våre leger har topp kompetanse og møter kolleger og pasienter med omgjengelighet og respekt. Leger av ypperste kvalitet, som holder hodet kaldt når andre for lengst har mistet det.

Vårt team av medarbeidere er både  engasjerte og motiverte. Deres erfaringen ligger ikke bare i helsebemanning, men også fra områdene de jobber med. De aller fleste har tatt utdanning innen helse. Fra vår side er kvaliteten tilstede når vi har spesialister som jobber med spesialister.

Vi vet hva som kreves: Rett kompetanse til rett tid. Så enkelt. Så vanskelig. Høy kvalitet er viktig for både personell og pasienter. Derfor tror vi på skreddersøm. Slik bidrar Randstad Care og våre fantastiske kandidater til effektive og bedre helsetjenester i hele landet.

life science

naturvitere som gjør en forskjell

Randstad Care life science er vår satsning på rekrutteringsoppdrag innen life-science sektoren. Randstad Care sine rekrutteringsområder lever etter filosofien “Spesialister rekrutterer spesialister”. Derfor har våre rekrutterere erfaring og utdannelse fra fagområdet. 

Med mer enn 40 års erfaring med rekruttering har Randstad utviklet rekrutteringsprosesser som både oppdragsgiver og kandidat vil opplever at gir en merverdi. Randstad Care life science kombinerer disse prosessene med fagkunnskap og skaper en symbiose der alle parter i prosessen kjenner seg igjen og opplever gjensidig forståelse

rekruttering

når kvalitet er alt

Hos Randstad Care finner du kompetanse og ressurser som skaper en optimal rekrutteringsprosess. Vi jobber for at vårt samarbeid skal oppleves som trygt og effektivt for alle parter, så vel kandidat som kunde. En vellykket rekruttering betyr ikke bare en ny medarbeider. Det innebærer også at du får den kompetansen, erfaringen og de ideene som hjelper din virksomhet å vokse. Hver ny ansatt er en viktig investering som må sikre rett person på rett plass. Prosessen er også en mulighet for deg og ditt selskap, til å skape gode relasjoner - også med de som ikke ansettes.

Vi vet hvor de beste kandidatene finnes og hvordan man på best måte starter en dialog med disse. Med god innsikt i spesialiststillinger kan vi raskt utarbeide en nøye tilpasset rekrutteringsprosess. Vi opplever at oppdragsgivere har forskjellig grad av rekrutteringskompetanse, derfor hjelper vi gjerne til på deler av prosessen.

For deg som vurdere å samarbeide med oss er det en merverdi at vi har bransjeerfaring og forstår fagterminologien. Dette sparer mye tid og gjør at vi kan utfordre kandidater på fagkunnskap og ha meningsfulle diskusjoner med deg.

ønsker du å vite mer?

Du treffer oss på e-post care@randstad.no eller på telefon +47 400 21 400. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så snart vi har mulighet.

General