personvernerklæring

for din sikkerhet

Randstad er forpliktet til å behandle og beskytte personopplysningene som er betrodd oss. Dette gjelder personopplysninger til ansatte, kandidater, referanser, kunder og leverandører. Personopplysninger blir derfor behandlet på en trygg og sikker måte, i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, for hvilke formål vi kan bruke dine personopplysninger, hvordan vi behandler dem, til hvem vi kan dele opplysningene med (som f.eks. kunder og/eller Randstad konsernets selskaper), hvor de kan bli overført eller bli gjort tilgjengelige, og hva som er dine rettigheter.

om randstad

Randstad Norway AS har hovedkontor i Kristian Augusts gate 15 C, 0164 Oslo, organisasjonsnummer 981 342 895 og har følgende datterselskap:

 • Dfind AS, organisasjonsnummer 983 246 060
 • Dfind Consulting AS, organisasjonsnummer 922 073 902 
 • Dfind Epi AS, organisasjonsnummer 924 028 173
 • Randstad AS, organisasjonsnummer 948 762 404
 • Randstad Care AS, organisasjonsnummer 980 429 069

Randstad Norway AS med tilhørende selskaper i Norge (heretter kalt «vi» eller «Randstad) er behandlingsansvarlig av personopplysningene («behandlingsansvarlig») i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

hvorfor trenger du min informasjon?

Randstad vil kun bruke dine personopplysninger for å kunne tilby og levere utleie av personell, rekrutterings,-omstillings og rådgivningstjenester, konsulentbistand, outsourcing og andre HR tjenester i tilknytning til dette, oppfyllelse av avtaler, overholdelse av lover og forskrifter, HR- og personaladministrasjon, utvikling og forbedring av tjenester, gjennomføring av forretningsprosesser, kunde- og leverandørhåndtering, internadministrasjon, markedsføring, statistikker, rapportering og overholdelse av nasjonale og internasjonale sanksjonsbestemmelser.  

Følgende opplysninger vil blant annet kunne behandles: 

 • Navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen kontaktinformasjon
 • Fødselsdato, sivilstatus, kjønn
 • Foto, nasjonalitet, nasjonalt identitetsnummer/personnummer, identitetskort, oppholdstillatelse
 • CV, arbeidserfaring, referanser, kvalifikasjoner, sertifikater, språkkunnskaper
 • Resultater fra evalueringer og kompetanseanalyser
 • Informasjon om tilgjengelighet og fridager/permisjoner, lønn, skatt mv.
 • Eventuell annen informasjon som du gir til oss og som er relevant for en spesifikk jobbprofil, en spesifikk stilling, et jobbtilbud eller i forbindelse med en avtale, markedsføring, arrangementer, undersøkelser, invitasjoner, håndtering av forholdet til kunder- og leverandør og andre lovkrav.

Randstad vil også kunne behandle særlige kategorier av personopplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, der det er gitt uttrykkelig samtykke eller tillatt i henhold til lov. Dette gjelder personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksualitet og eller opplysninger om straffbar handling. Det vil også kunne behandles ytterligere informasjon om utdrag fra strafferegister, narkotikatester og kredittopplysninger der det er gitt slikt samtykke eller tillatt i henhold til lov.

Randstad bruker dine opplysninger basert på: 

1. Samtykke 

2. Nødvendig for å oppfylle en avtale

3. Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

4. Nødvendig for å ivareta en berettiget interesse – interesseavveining

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uten å informere deg på forhånd. Om det skulle bli aktuelt vil vi sørge for å innhente ditt samtykke i forkant.

hvordan vil du bruke min informasjon?

Randstad vil bruke dine personopplysninger kun til formål de er samlet inn for, hvis ikke annet er bestemt i lov. Randstad benytter tekniske og organisatoriske metoder som er i samsvar med Randstads policy for data- og informasjonssikkerhet og gjeldende lovkrav.

hvor lenge vil informasjonen om meg bli lagret?

Hvor lenge personinformasjonen vil bli lagret beror på hva slags personopplysninger det er og formålet med behandlingen av den. Randstad lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for de formål de er blitt samlet inn for, hvis ikke annet er bestemt i lov. 

Randstad oppbevarer personinformasjon som fremkommer i 

(i) søknads- og rekrutteringsprosesser i inneværende år for den siste aktiviteten og deretter i tre (3) år, og 
(ii) kunde- og leverandøravtaler i ti (10) år etter at avtaletiden har opphørt.

vil du dele min informasjon med en tredjepart?

Randstad kan dele dine personopplysninger med andre selskaper: 

 • Innen Randstad konsernet. Deling av personopplysninger kan være nødvendig for at vi raskt og effektivt kan tilby kandidater og ansatte relevante oppdrag, samt tilby den beste kompetansen til Randstads kunder og nye forretningsforbindelser.
 • Våre kunder. Deling av personopplysninger kan være nødvendig for utførelse og håndtering av oppdrag/tjenester hos våre kunder.
 • Våre kandidater. Deling av personopplysninger kan være nødvendig for å ivareta våre kandidaters rettigheter etter personvernlovgivningen.
 • Våre tredjeparts leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere. Deling av personopplysninger kan være nødvendig for utførelse av oppdrag/tjenester for eksempel lønnsadministrasjon, teknisk support, drift av it-systemer mv.

Randstads bruk av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæring, kan innebære overføring av personopplysninger til andre land, utenfor EU.

Ved overføring av personopplysninger utenfor EU, vil det iverksettes tiltak for å sørge for at personopplysningene behandles forsvarlig og at landet er anerkjent som stat som sikrer personopplysningene og godkjent av Europakommisjonen.

hva er mine rettigheter?

Du kan når som helst be oss om: 

 • Innsyn i personopplysningene som vi har registrert om deg;
 • Korrigering/retting av personopplysninger som er feil;
 • Sletting av dine personopplysninger eller begrense behandlingen av personopplysninger som gjelder deg;
 • Motta kopi av personopplysninger, i et strukturert og vanlig lesbart format.

  Vi vil håndtere din henvendelse med stor omtanke for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Vi vil kunne spørre deg om at du dokumenterer din identitet for å sikre at vi kun deler din informasjon med deg og ingen andre!

Det gjøres oppmerksom på at i noen saker vil andre lovkrav innebære at forespørselen din ikke kan håndteres umiddelbart.

I ethvert tilfelle, vil vi innen en måned etter at vi har mottatt forespørselen din, informere deg om hvilken oppfølgning som blir iverksatt.

Ønsker du å motta mer informasjon om dine rettigheter som registrert, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no. Du kan også klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med Randstads behandling av personopplysninger.

kan jeg trekke samtykket mitt tilbake?

Du kan når som helst trekke samtykket ditt. Likevel er det viktig å være klar over at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen på bakgrunn av samtykke gitt før det ble trukket tilbake eller en videre behandling av personopplysningene på annet rettslig grunnlag som kontrakt eller compliance i forhold til en juridisk forpliktelse som Randstad konsernet er underlagt.

 

 

Dersom du ønsker å trekke samtykket ditt, kan du kontakte Randstads personvernombud dpo@randstad.no.

kan jeg protestere mot behandlingen av mine person-opplysninger?

Du kan også når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

jeg har fremdeles spørsmål...

Om du har spørsmål til denne personvernerklæring eller andre spørsmål relatert til dine personopplysninger, vennligst kontakt Randstads personvernombud dpo@randstad.no eller på tlf. 400 21 400.

 

Oppdatert versjon: 04.02.2022