randstad care bemanning med hjertet.

Vi legger vår stolthet i å formidle personell som vet hva som kreves når de kommer på jobb og som kan faget sitt ut og inn.

randstad care

bemanning med hjertet.

Når det kommer til helsefagområdene nytter det ikke å se gjennom fingrene på kvalitet. Vi stiller strenge krav til at våre kandidater har topp kompetanse, balansert med et sømløst og respektfullt møte med både kolleger og pasienter i alle situasjoner. For at vi skal kunne levere de beste kandidatene, må vi også stille strenge krav til oss selv. 

Derfor sørger vi alltid for at de som jobber i vår administrasjon og som bemanningsansvarlige holder høy kvalitet. Våre femten engasjerte og motiverte medarbeidere har til sammen 85 års erfaring. Denne erfaringen ligger ikke bare i helsebemanning, men også fra områdene de jobber med. De aller fleste har tatt utdanning innen helse. Fra vår side er kvaliteten tilstede når vi har spesialister som jobber med spesialister.

Vi er Godkjent Bemanningsforetak og ISO-sertifisert på både kvalitet og miljø, gjennom ISO 9001 og ISO 14001. I tillegg er vår profesjonalitet som arbeidsgiver – herunder vår hovedprosess for bemanning - regelmessig underlagt ekstern revisjon gjennom NHO Services revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver.

unik kandidatoppfølging

For oss er det viktig at vi med stolthet kan si at vi har de beste kandidatene som finnes. Våre kandidater vet hva som kreves når de kommer på jobb og de har alltid en imøtekommende innstilling for kolleger og pasienter som bygger på respekt. Fra vår side krever dette mye, men vi er alltid villig til å gå den ekstra milen for å kunne levere kandidater av ypperste kvalitet. Vi tilbyr kandidatene fleksibilitet og utfordringer, varierte arbeidsdager og konkurransedyktige betingelser.

For å kunne levere det vi lover er vi alltid på utkikk etter profesjonelle kandidater som bryr seg og ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker. Som arbeidsgiver leverer vi alltid på et profesjonelt nivå og sørger alltid for den personlige oppfølgingen som trengs. For oss er det viktig at hver kandidat i vår portefølje skal føle seg sett og hørt, samtidig som de skal kunne bli tilbudt interessante og utviklende oppdrag.

spesialister som jobber med spesialister

Vår ambisjon er alltid å levere riktig første gang. Det er et mål vi kun kan nå gjennom faginnsikt og et godt kundesamarbeid. Derfor består våre bemanningsansvarlige av et høyt kvalifisert tverrfaglig team. Et team der både spesialisering innen sykepleiefaget og helse generelt er supplert med lang erfaring fra bemanningssektoren. Sammen har våre medarbeidere en variert erfaring fra helse, bemanning, personalledelse, kvalitetssikring og salg. Det sikrer en profesjonell forståelse og tilnærming til kompetansekravet hos helseforetakene og de enkelte avdelingene.

illustrasjon av hånd og hjerte

dette er randstad care.

Våre bemanningsteam har tverrfaglig kompetanse innen helse, bemanning, personalledelse, kvalitetssikring og salg. Slik sikrer vi at vi kan levere de mest optimale løsningene for både medarbeider og helseforetak.

våre bemanningsteam