randstad care bemanner helse-norge

det et topp moderne helsevesen krever

Selve fundamentet i det norske helsetilbudet er en offentlig helsetjeneste med høy kvalitet og ordnede vilkår. Samtidig trenger vi en arbeidskraftreserve som bidrar når fravær og mangel på ressurser og kompetanse må løses fort. 

I Randstad Care bistår vi sykehus, legekontor, sykehjem og andre helsetilbydere med å løse akutte bemanningsutfordringer - og vi tar hånd om oppfølgingen. Vi setter vår ære i å tilby spennende og faglig utfordrende jobber over hele Norge, samtidig som vi bistår kandidatene våre med små og store oppgaver. Det gjør at vi til enhver tid har kompetente og motiverte medarbeidere som er klare for innsats.

kandidater som gjør en forskjell

I Randstad Care utvikler vi karrierer og sørger for fleksible løsninger enten du vil stå lenger i arbeidslivet, eller trenger å tilpasse jobben til den livssituasjonen du er i. Du kan bygge karriere, fordype deg i ulike fagområder, du kan reise og dyrke dine interesser også utenfor jobben og du kan være med å tilby sårt tiltrengte helsetjenester. Vi tilbyr fleksibilitet og utfordringer, varierte arbeidsdager og konkurransedyktige betingelser.

Du vil bli fulgt opp, sett og satset på. Og du vil være en viktig ressurs som bidrar til å løse viktige oppgaver i helsetjenesten. 

kvalitet i alle ledd

Når det kommer til helsefagområdene nytter det ikke å se gjennom fingrene på kvalitet. Vi bidrar til etter- og videreutdanning og stiller strenge krav til at våre kandidater har topp kompetanse, balansert med et sømløst og respektfullt møte med både kolleger og pasienter i alle situasjoner. For at vi skal kunne levere de beste kandidatene, må vi også stille strenge krav til oss selv. Vårt team av engasjerte og motiverte medarbeidere har selv lang erfaring og er spesialister som jobber med spesialister.

Randstad Care er et godkjent bemanningsforetak og ISO-sertifisert på kvalitet og miljø, gjennom ISO 9001 og ISO 14001. I tillegg er vår profesjonalitet som arbeidsgiver og vår prosess for bemanning regelmessig underlagt ekstern revisjon og er godkjent  Revidert Arbeidsgiver.