De siste årene har ny teknologi og økt frihet gitt oss stadig større muligheter til å jobbe fleksibelt. Til tross for dette foretrekker halvparten av oss fortsatt å jobbe på arbeidsplassen fremfor på hjemmekontor.

owl.jpg
owl.jpg

I årets første rapport av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – rettes fokus mot fleksible arbeidsløsninger og balansen mellom jobb og privatliv. I undersøkelsen svarer 68 prosent på global basis at de fortsatt jobber på tradisjonelt vis gjennom at alle ansatte er på kontoret i arbeidstiden.

Norge er et av 33 land som deltar i undersøkelsen, som utføres blant mer enn 25.000 ansatte i privat sektor. 55 prosent av de norske deltagerne i undersøkelsen svarer at de fortsatt jobber på kontoret i arbeidstiden, og like mange foretrekker dette fremfor en smidigere løsning.

Det plasserer Norge helt på bunnen i oversikten over de 33 landene. Øverst på rangeringen ligger asiatiske stormakter som India, Kina og Japan, der over 80 prosent jobber på kontoret eller arbeidsplassen.

Årets første utgave av Randstad Wormonitor avdekker dessuten:

  • Hver tredje ansatte i norsk, privat næringsliv sier at arbeidshverdagen skifter fra tradisjonelt til fleksibelt.
  • Tre av fire uttrykker at denne fleksibiliteten gir dem en god balanse, og øker produktivitet, kreativitet og jobbtilfredshet.
  • Likevel svarer èn av tre at de opplever økt press på privatlivet, fordi de aldri klarer å løsrive seg fra arbeidet på fritiden.
  • 55 prosent svarer at arbeidsgiveren legger til rette for fleksibiliteten gjennom teknologi, mens halvparten oppgir at jobbens innehold gjør at de ikke kan jobbe hjemmefra eller fra et annet sted enn kontoret.
  • 65 prosent av norske menn i undersøkelsen oppgir at arbeidsgiveren legger til rette for fleksibilitet gjennom teknologi som gir full tilgang til arbeidsverktøy hjemmefra, mens bare 43,5 prosent av kvinnene svarer det samme.
  • Drøyt èn av fire kvinner (28 prosent) sier at deres arbeidsdag skifter fra tradisjonelt til fleksibelt, mot 40 prosent hos mennene. Det gjør også at menn, i større grad enn kvinner, sier de opplever større press privatlivet (38 prosent, mot 30 prosent).

-Grensene mellom jobb og privatliv styres av arbeidsgiverens behov. Fleksible ordninger er en tillitsak mellom arbeidsgiver og arbeidstager,  men dette har også endret tradisjonelle måter å tenke organisering av bedriftene på, sier administrerede direktør Eivind Bøe i Randstad Norge. 

-For arbeidsgiver kan det være utfordrende å skape en kultur for denne typen arbeidsliv. På den annen side kommer man ikke utenom, for spesielt de unge ansatte ønsker i mindre grad å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken, sier Bøe. 

Når man dukker ned i tallene, og ser på de ulike aldersgruppene, er det tydelig at de yngste arbeidstagerne opplever størst press. Bare fire av 10 mellom 18-24 år sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens seks av 10 mellom 25-34 år sider det samme. De yngste er også de som uttrykker størst press på privatlivet fordi de ikke klarer å koble vekk arbeidet på fritiden. 

-Undersøkelsen avdekker også noen andre, interessante kjønnsforskjeller. 55 prosent av de spurte kvinnene sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens 48 prosent av mennene svarer det samme. Vi vet fra tidligere forskning at det kan være sosiale årsaker til at ansatte velger å gå til jobben i stedet for å jobbe hjemmefra. Dessuten opplever nok mange at det er lettere å konsentrere seg uten avbrytelser, når man er alene, sier Eivind Bøe. 

Oversikt over resultatene

68 prosent (globalt) jobber fortsatt på arbeidsplassen i arbeidstiden: 

Fem på topp: 
India 85%
Hong Kong 84%
Kina 81%
Japan 81%
Mexico 81% 

Fem i bunnen:
Østerrike 56%
New Zealand 55%
Norge 55%
Sverige 51%
Nederland 47%

59 prosent (globalt) foretrekker å jobbe på kontoret eller arbeidsplassen:

Fem på topp:
India 81%
Japan 69%
Kina 67%
Hong Kong 66%
Mexico 65%

Fem i bunnen:
Norge 52%
Danmark 51%
Belgia 50%
Portugal 49%
Nederland 47%

Om undersøkelsen

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika. 

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Har du spørsmål rundt undersøkelsen, ta gjerne kontakt med oss

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her