hvordan skal du søke?

For at du skal kunne utøve yrket ditt i Norge, må du ha autorisasjon fra norske helsemyndigheter. Kravet om autorisasjonen skal sikre at alle som jobber som helsefagarbeidere, sykepleiere, leger osv i Norge, har den kunnskapen som kreves for at pasientene får behandling på det faglige nivået som er standard i Norge. 

Du begynner søkeprosessen ved å gå inn på denne nettsiden: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens

Du må først oppgi hva du søker autorisasjon som, deretter krysser du av for i hvilken del av verden du har tatt utdanningen din. 

hvilke dokumenter kreves?

Dokumentene nedenfor må du legge ved søknaden din

  • Diplom/vitnemål
  • Karakterutskrift/emneoversikt
  • Bekreftelse på at utdanningen din er i overensstemmelse med minstekravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. (Certificate of conformity)
  • Bekreftelse på din yrkesstatus (rett til yrket) i ditt utdanningsland og eventuelle andre EØS-land (Certificate of current professional status (CCPS) eller Certificate of good standing).

Tilleggsdokumenter

  • Autorisasjon fra utdanningslandet/et annet land (dersom du har det)
  • Attester som viser til relevant arbeidserfaring etter avsluttet utdanning. 

formater, oversettelse osv.

Du må ta originaldokumentene dine, scanne dem og lagre dem i PDF-format. Bilde av originaldokumentene godkjennes ikke. Husk å få med alle sider av hvert dokument, i riktig rekkefølge. 

Alle dokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene. Oversettelsene må gjøres av en autorisert oversetter, du kan altså ikke bruke ChatGPT eller tilsvarende verktøy.

logg deg inn i Altinn.

kan du logge deg inn i Altinn og sende selve søknaden. Altinn er det norske systemet for dialog  med myndigheter og offentlige institusjoner via internett. 

koster det penger å søke?

Ja, det koster penger. Det står på nettsiden der du søker hva det koster. Beløpet er avhengig av i hvilket land du tok utdanningen din. For søkere som har utdanning fra EU/EØS-området, koster det 2 500 kr (pr januar 2024). Du må betale samtidig som du registrerer søknaden i Altinn.

I særlig tilfeller vil Randstad Care kunne dekke kostnadene ved å søke autorisasjon. Ta kontakt med oss. 

hvor lang er saksbehandlingstid?

Saksbehandlingstiden varierer avhengig av i hvilket land du tok utdanningen din. Det står på nettsiden der du søker hvor lang tid du må regne med at det tar. 

hva skjer hvis jeg ikke har levert nok dokumentasjon?

Dersom du har glemt å legge ved dokumentasjon, eller Helsedirektoratet vurderer at de trenger flere dokumenter, vil de ta kontakt med deg og be om det som mangler. 

helsedirektoratet kan kreve praksis i Norge før du får godkjenning.

Hvis du ikke får godkjenning fra Helsedirektoratet i første omgang, betyr ikke det at du aldri vil få det. I en del tilfeller vil Direktoratet kreve at du praktiserer yrket ditt i det norske helsevesenet, før de gir deg godkjenningen. Ofte kreves det ikke bare generell praksis, men det blir stilt krav til på hvilket fagfelt og et visst antall timer. 

HPR-nummer.

Når du får autorisasjon i Norge, får du et såkalt HPR-nummer. Det er et nummer i det norske helsepersonellregisteret, som viser at du har lov å utøve yrket ditt i Norge.

særlig til deg som er sykepleier.

Hvis Direktoratet uansett ikke vil gi deg godkjenning fordi det vurderer din utdanning til å være på lavt nivå sammenlignet med samme utdanning her i Norge, kan det anbefale at du søker godkjenning på lavere nivå. Det betyr at du som sykepleier kan søke godkjenning som helsefagarbeider i Norge. 

noe mer du lurer på?

kontakt oss.