hva randstad care kan tilby deg.

Randstad Care er et vikarbyrå. Nettopp derfor kan vi tilby en unik kombinasjon av trygghet og fleksibilitet. Vi ansetter deg fast i Randstad Care og leier deg ut til oppdrag. Dermed får du et trygt arbeidsforhold med alle rettigheter som følger med en fast ansettelse; pensjon, forsikringer, feriepenger, sykepenger m.m.

vi er opptatt av fagutvikling.

vi har mentorordninger på ulike fagfelt, omfattende tilgang på prosedyreverktøy, kurs for selvstudium og støtte til videreutdanning.

lurer du på noe mer?

kontakt oss.