hva er en truckfører?

Nesten alle bransjer som løfter tunge gjenstander, har behov for truckførere. Mange truckførere jobber på lager og lagerplasser for å håndtere og flytte tunge gjenstander. Noen truckførere jobber på byggeplasser for å hjelpe til med å flytte materialer, mens andre jobber på industriområder som fabrikker. Andre jobber i butikker, der de hjelper til med å losse produkter fra lastebiler eller skipscontainere.

Vi har samlet mye informasjon om jobben som truckfører. Du kan blant annet lære mer om følgende:

hva gjør en truckfører?

Jobben som truckfører innebærer å betjene en truck, men du skal ikke bare kjøre varer fra punkt A til B. Det er mer komplekst enn det.

En truckfører må kunne jobbe relativt selvstendig. Du må holde oversikt over lagerbeholdningen og følge en tidsplan for når varer skal transporteres. Ofte må du også oppfylle produksjonsmål.

En truckfører må være fullt opplært i å betjene tungt utstyr. Du må vite hvordan du kjører forskjellige typer trucker gjennom ulike rom. Noen truckførere må kjøre langt for å flytte materialer, mens andre kun flytter varer fra en hylle til en annen - både høyt oppe og langt nede.

Som truckfører må du være forsiktig og nøyaktig når du flytter varer rundt på et lager.

finn din neste jobb her
1

oppgaver og ansvarsområder

Noen av oppgavene for en truckfører inkluderer: 

  • Sikker kjøring med truck

Som truckfører kjører du bl.a. trucker i travle industrimiljøer. Du opererer med ulike trucker på et lager eller en byggeplass og passer på at du ikke støter på ting som ligger rundt byggeplassen.

  • Flytting og stabling av varer

En truckfører flytter og stabler varer fra hyller i et lager under lasting og lossing. Det er din jobb å losse leveranser fra lastebiler og trygt flytte dem til de angitte lagringsområdene. Du fjerner også varer fra hyller og legger dem på leveringsvogner.

  • Sørge for gode kjøreområder for trucker

Før du tar i bruk en truck, er det viktig å rydde veiene for å unngå skade på varer eller potensielle ulykker. Dersom synet ditt er begrenset mens du bruker trucken, sørg for å be andre ansatte om assistanse for å sikre trygg navigering i omgivelsene.

  • Utstyr og truck vedlikehold

Som truckfører må du jevnlig kontrollere truckutstyret for feil eller skader. Du rengjør også trucken og smører bevegelige deler for å sikre at de fungerer som de skal. Regelmessig vedlikehold sikrer god driftstilstand.

2

gjennomsnittslønn for en truckfører

Lønnen for en truckfører kan variere avhengig av hvilken type jobb de gjør og hva slags oppgaver de utfører. Erfaring og arbeidstid påvirker også hvor mye de tjener. Truckførere som har spesialiserte oppgaver, som for eksempel å transportere farlige eller skjøre materialer, tjener vanligvis mer fordi det krever mer erfaring enn å flytte varer rundt i en butikk. De som håndterer større eller mer komplisert utstyr, tjener også mer enn nybegynnere.

I Norge er lønnen for truckførere ofte regulert av en tariffavtale. Dette betyr at lønnen generelt er den samme for alle på samme arbeidsplass, men det kan være ekstra betalinger for erfaring eller for å jobbe om natten eller i helgene.

På andre arbeidsplasser kan det også være mulig å forhandle om individuell lønn basert på erfaring, utdanning, sertifikater osv.

Lønnen er vanligvis sammensatt av en timelønn og tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. I tillegg kommer pensjon og valgfrie ytelser. I tillegg kan det være bonustillegg, produksjonstillegg og ansiennitetstillegg.

Se hva gjennomsnittslønnen til en truckfører er:

ssb.no

hvordan kan du tjene ekstra som truckfører?

Som truckfører avhenger lønnen din av arbeidstidene dine. Hvis du ofte jobber om kvelden, natten eller i helgene, vil lønnen din være høyere enn hvis du bare jobber dagvakter, da du vil motta ekstra tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. I tillegg avhenger lønnen din også av hvilke maskiner du er sertifisert til å bruke og hvor mye erfaring du har. Hvis du for eksempel har mange års erfaring med en reach truck med kamera, vil du ofte få høyere lønn enn hvis du bare kan betjene en vanlig truck. 

I tillegg vil du selvfølgelig tjene mer hvis du tar på deg overtid, noe som vil gi deg ekstra betaling i henhold til gjeldende satser for overtid i selskapet du er ansatt hos.

Lønnen din vil derfor variere avhengig av erfaringen din, utdannelsen din, sertifiseringene dine, tidspunktet du jobber på, hvor mange timer du jobber og vilkårene som gjelder for selskapet du er ansatt i.

truckfører
truckfører
3

arbeidstid for en truckfører

Som truckfører er det gode jobbmuligheter, og siden transportsektoren er en døgnbemannet industri, kan du som truckfører jobbe på nesten alle tidspunkter, syv dager i uken.

De fleste lagerhus er åpne døgnet rundt, og en truckførers skift er derfor fordelt over hele dagen. Mange truckførere jobber om natten eller i helgene for å forberede forsendelser som sendes ut tidlig om morgenen. Det er imidlertid også mulig å jobbe på vanlige arbeidstider i løpet av dagen på hverdager.

4

kurs, sertifikater og ferdigheter

Flere av ferdighetene som kreves for å kjøre en truck, tilsvarer de som kreves for å kjøre bil. For å bli en truckfører, må du ha en trucksertifikat. Du kan ta et trucksertifikat kurs hos ulike leverandører i løpet av en uke.

For å ta et trucksertifikat må du være over 18 år og kunne vise frem et gyldig førerkort. Det er også en fordel å ha følgende ferdigheter og kompetanse:

  • Fysiske ferdigheter:

Du må ha god romforståelse og kunne vurdere avstander og hastigheter nøyaktig. God hånd-øye-koordinasjon kan gjøre det enklere å betjene en truck. De fleste truckførere må være i god fysisk form, selv om maskinene håndterer mange tunge løft. Du må også kunne gå og flytte gjenstander manuelt. En truckfører må være komfortabel med å jobbe i både kjølige og varme områder og takle fysisk krevende forhold.

  • Psykiske ferdigheter:

Som truckfører er det også viktig å ha en grunnleggende analytisk tilnærming for å holde oversikt over lagerbeholdninger og registreringer. Du må også kunne huske og følge alle former for sikkerhetsretningslinjer. Som truckfører er det viktig at du trives med å utføre gjentatte og fysisk krevende oppgaver samtidig som du er oppmerksom på detaljer.

  • IT-ferdigheter:

På de fleste arbeidsplasser kan det være nyttig å lære og bruke standardprogrammer for lagerstyring og ordrebehandling.

hvem er kollegene dine?

Avhengig av arbeidsgiveren din og bransjen du jobber i, kan kollegene dine inkludere ekspeditører, logistikksjefer og lagersjefer. Du kan også jobbe i nærheten av lastebilsjåfører, produksjonsarbeidere og lagerarbeidere, samt andre spesialister som kan inkludere, men ikke er begrenset til, innkjøpsansvarlige, merchandiser, lagerspesialister og mekanikere.

truckfører
truckfører
5

fordeler ved å jobbe som truckfører via Randstad

Å jobbe via Randstad gir en rekke fordeler.

For eksempel: 

  • Er ditt vikariat alltid tariffavtalt. Dette innebærer at ansettelse og avlønning skjer i henhold til gjeldende tariffavtale. Dette gjelder alle rettigheter som pensjon, feriepermisjon, oppsigelse mm.
  • Du har alltid én kontaktperson som du kan komme tilbake til og be om hjelp dersom du har spørsmål
  • Du vil få muligheten til å prøve ut jobben som truckfører i et vikariat hos flere ulike bedrifter. Er jobben som truckfører noe for deg, er det ofte gode muligheter for fast ansettelse hos en av våre kunder. Alternativt kan vi hjelpe deg med andre spennende jobbmuligheter etter at vikariatet avsluttes.
6

FAQs

Ofte stilte spørsmål om jobben som truckfører

thank you for subscribing to your personalised job alerts.