Mari Rønning trådte inn i Randstad Care fra akuttsykepleier-jobb før sommeren i 2021. Egentlig var drømmen å bli jordmor, men hun visste på forhånd at hun ikke ville takle det de gangene det går galt. Det er forståelig. Tilfeldighetene førte henne inn på geriatrifeltet, der hun trivdes godt. 

mamma hadde “trua”

Hvorfor sykepleier?

Via en bekjent fikk Mari i unge år sommerjobb på operasjonsavdelingen på sykehuset i Tønsberg. Det ga mersmak. 

– Mamma plantet også et frø i hodet mitt. Hun sa til meg at “jeg tror du ville være en veldig fin sykepleier”, forteller Mari. 

I sommerjobben fikk hun, blant mye annet, mulighet til å observere et keisersnitt. Da kom ideen om å bli jordmor. Men etter å ha tenkt seg litt om fant hun altså ut at det ikke helt var tingen likevel. – Det hele endte med at jeg fikk tilbud om jobb på det siste stedet jeg var i praksis på sykepleierstudiet og takket ja til det. Etterhvert fikk jeg tilbud om videreutdanning i geriatri, forklarer hun.

Hun likte godt å jobbe med eldre, mange av dem har komplekst og sammensatt sykdomsbilde. Når jeg ber henne trekke fram noe av det hun husker best fra egen sykepleierkarriere, er det dette: – Jeg husker episoder der jeg sitter på sengekanten og tar del i livets siste slutt, som jeg gjorde som geriatrisk sykepleier. Jeg sitter der og holder en gammel hånd og tenker på alt de har vært gjennom, første og andre verdenskrig, og så får de en fin død ved at de bare sovner inn, minnes hun. 

Tilfeldighetene førte henne etterhvert videre over i et nytt felt, akuttsykepleie og akuttmottaket på Ullevål sykehus i Oslo. Hun minnes første gangen hun skulle være med å observere et traume på akuttavdelingen på Ullevål. – Jeg ble så vanvittig imponert over hvordan teamet håndterte situasjonen. Og litt senere, plutselig var jeg der selv, som en del av teamet!  

Da hun senere flyttet til Tønsberg, satset hun videre på akuttsykepleie og begynte i tilsvarende jobb på sykehuset i Tønsberg. 

rett inn i verdensbegivenhetene

Kort tid etter at hun våren 2021 spaserte ut av akuttmottaket og inn på kontorene til Randstad Care i Oslo sentrum skjedde følgende: Nato trakk seg ut av Afghanistan.

Regjeringen bestemte raskt at flyktninger skulle hentes til Norge. Det ble opprettet et mottakssenter i Sandefjord. Randstad Care fikk i oppdrag å bemanne senteret med sykepleiere og annet helsepersonell. I og med at de fleste bemanningsansvarlige i Randstad Care er sykepleiere, fikk noen ideen om at de kanskje kunne ta noen vakter selv. Etter en liten realitets-orientering innså de fleste at kompetansen nok var litt for rusten. Unntaket var Mari. 

Hvordan opplevde hun det? Å gå rett inn i begivenhetene som dominerte nyhetssendingene på TV?

– Det var veldig spesielt. Rart en kveld å se hvordan folk klatret oppover et fly for å komme med, noen dager etterpå er det dem vi tar i mot i Sandefjord. Det var skuddskader, traumer og sykdommer de hadde fra før, forteller hun. 

Møte med flyktningene gjorde inntrykk selv på en erfaren akuttsykepleier. – Det var ekstremt tøft, men også ekstremt givende. Jeg hadde ikke lyst til å dra derfra da vakten var over, jeg ville bare være videre og gjøre jobben. Det ga mersmak, jeg hadde lyst til å gjøre mer av det, bistå som medmenneske og sykepleier, sier hun. Hun opplevde de afghanske flyktningene som utrolig takknemlige folk.

– tenkte til slutt at jeg kunne pendle hvor som helst

I dag sitter altså Mari som bemanningsansvarlig i Randstad Care. Hva var det som gjorde at hun valgte å gå ut av den tradisjonelle sykepleierrollen og over i bemanningsbransjen?

En del av ansvaret må Alena Strømme ta. Alena jobber allerede i Randstad Care på legeteamet. Mari og hun studerte sammen på sykepleierhøgskole i Oslo og de har holdt kontakten etter studiene. – Alena har over tid prøvd å overbevise meg om at jeg må inn i bemanning. Jeg tenkte at det  å pendle fra Tønsberg til Oslo var for krevende.

Men så gikk tiden og ting begynte å skje. 

– Etterhvert tenkte jeg mer og mer på at det hadde vært deilig å slippe turnus, forteller hun. Som sykepleier opplevde hun også en negativ utvikling i “bransjen”. I løpet av 15 år i arbeidslivet ble det stadig mer krevende. De siste fem årene ble det enda verre og det kom ingen flere hender.

– Det gikk opp for meg at det ikke kommer til å bli bedre. Det var ok da jeg begynte, vi fikk tatt pauser, men de siste årene løp og løp vi, det var ikke rom for pauser, og det er begrenset hvor lenge man orker, påpeker hun. 

De to siste årene begynte hun å tenke at hun kunne pendle hvor som helst. – Jeg føler at som sykepleier tåler man mye, man er i et serviceyrke og fyker rundt. Men da jeg gikk ut i fødselspermisjon håpet jeg at jeg aldri skulle tilbake, selv om jeg egentlig elsker sykepleierjobben. 

I tillegg kom korona, og hjemmekontor ble helt vanlig. Dermed var det gjort og neste stopp i karriereløpet ble Randstad Care.

– ikke vant til å bli sett

Hvordan opplever du at du bruker sykepleierkunnskapen din i jobben i Randstad Care?

– Jeg skjønner hva kundene trenger og kan sette meg inn i situasjonen til sykepleierne, jeg blir nok mer troverdig. Jeg kan “matche” kunder og sykepleiere bedre for jeg kan se når noen passer sammen  – og når de definitivt ikke gjør det, reflekterer Mari. 

Hun påpeker videre at sykepleiere ikke er bortskjemt med å bli sett og tatt vare på. – Lederne har det også fryktelig travelt og de har mange under seg. Om alle trives og har det bra i hverdagen, havner fort litt langt ned på sjekklisten for en avdelingssykepleier.

Derfor legger hun vekt på den delen av rollen hennes når hun snakker med sykepleiere hun har ansvar for. – Jeg skal sørge for at de har det fint. Er det problemer, hjelper jeg dem å ordne opp. Det er ganske luksus for dem å ha noen som passer på at de har det bra, sier hun. Og forteller at hun faktisk bruker dette som et salgsargument. – Når jeg snakker med sykepleierne som spør hvordan det er å være vikar, argumentere jeg med dette: vi tar vare på deg, for det er de ikke nødvendigvis vant til. 

bransjen er mye viktigere enn jeg trodde

Hva overrasket henne med bemanningsbransjen? Hun forteller at hun nå ser på vikarbyrå med helt nye øyne. – Bemanningsbransjen er en så mye viktigere bransje enn det jeg noengang har tenkt. Da jeg som sykepleier på sykehuset møtte vikarer på jobb tenkte jeg så slitsomt å hoppe fra sted til sted. Nå angrer jeg faktisk på at jeg ikke har jobbet som sykepleier i vikarbyrå før jeg fikk egen familie. 

– Jeg opplever fortsatt at jeg har en viktig rolle selv om jeg ikke er i kontakt med pasienter. Bare det å yte service overfor kundene, og ikke minst den samfunnsinnsatsen Randstad Care gjør. I Sandefjord, på mottakssenteret for flyktningen, den innsatsen der var uvurderlig. Og i forbindelse med koronaen, der vi var involvert i alt fra smittesporing og vaksinesetting til behandlingen av korona-pasientene på sykehusene, sier hun. 

Det mest utfordrende er det å skulle være på tilbudssiden hele tiden. Til gjengjeld er jobben i bemanningsbransjen mye mer fleksibel enn en vanlig sykepleierstilling. – Nå står jeg til tjeneste og er mellommann mellom kunder og sykepleiere i hele tiden, også utenfor vanlig arbeidstid. Men samtidig har jeg mye større fleksibilitet nå enn tidligere og den fleksibiliteten setter jeg enormt pris på, sier Mari. 

lykkelig av klessortering og podcast

Hva gjør Mari når hun koser seg med yndlingshobbyen?

Mari påpeker at hun balanserer full jobb med tre aktive jenter på 2, 6 og 9 år, så det er lett å glede henne. – Jeg kan få lykkefølelse for eksempel av en time alene en lørdag formiddag for å høre podkast og sortere klær, ler hun. 

får mental ro av crossfit og Jacoby

Hun innrømmer at det er en ting som hun, til tross for krevende hjemmeliv, tar seg tid til: Crossfit-trening. – Det er faktisk avgjørende for psyken min. Da kommer jeg fra kaos hjemme og kanskje på jobb også, og så kobler jeg helt av på treningen, det er gull verdt. 

– Av og til når hverdagen med tre små barn og full jobb blir veldig slitsom pleier jeg å spille en sang. Det var en god venn som tipset meg om denne sangen og nå gir jeg tipset videre til alle travle småbarnsforeldre. Den minner meg om at tiden går fort og at jeg må nyte livet der vi nå:

hverdag

Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge

Og nekter å ta klær og støvler på.

Når melkeglassa veltes og geitost-maten eltes

Mellom fingre som er klønete og små

Så husk at denne dag må du ta vare på

Den forsvinner mellom fingra dine nå

En gang vil du savne slitet

Da er det for sent å vite;

Det er du som gjør din dag og tinning grå

Louis Jacoby