Bemanningsbyråer reklamerer ofte med at en jobb gjennom dem gir stor frihet og fleksibilitet. Du kan jobbe mye i en periode og ta fri for å gjøre noe helt annet i en annen periode. Eller du kan oppleve ulike steder av Norge ved å ta vikaroppdrag rundt omkring. Men hva innebærer det egentlig å være ansatt i et bemanningsbyrå som Randstad Care? Her skal vi gi deg svar på en del vanlige spørsmål.

du er fast ansatt i Randstad Care

For det første: Du er faktisk ansatt i Randstad Care. Mange tror at man er ansatt på arbeidsstedet der man er vikar for den tiden oppdraget tar. Det er feil. Du får i de fleste tilfellene fast ansettelse i Randstad Care som deretter leier deg ut til det stedet der du skal jobbe. Det er faktisk en egen paragraf i arbeidsmijøloven som sier at et bemanningsbyrå som hovedregel skal ansette folk fast i byrået. (Aml, § 14-9, 1). 

I noen unntakstilfeller kan det likevel være at byrået ikke ansetter fast, men midlertidig. Det gjelder dersom arbeidet er av «midlertidig karakter» og «vikariat». 

hva innebærer det å være fast ansatt?

Som fast ansatt har du alle de vanlige rettighetene som lovverket gir arbeidstakere; minimum tarifflønn, rett til sykepenger, du tjener opp pensjon, du har rett på ferie osv. Dersom du skal søke lån i banken, er det lettere med en fast ansettelse. 

Ved ansettelse i Randstad Care vil vi inngå en skriftlig arbeidsavtale med deg. Arbeidsavtalen inneholder generelle bestemmer om arbeidsforholdet. Stillingsbrøken din gjennomsnittsberegnes i løpet av en 12 måneders periode.

For hvert enkelt vikaroppdrag vil du i tillegg motta en skriftlig oppdragsbekreftelse med opplysninger om arbeidssted, arbeidets art, oppdragets varighet, arbeidstid, lønn, overtidsbetingelser og feriepengesats.

vi hjelper deg til å få de mulighetene du ønsker deg

Undersøkelser gjort for Randstad Care, viser at når folk er usikre på om bemanningsbyrå er noe for dem, kommer det av at de sitter med et inntrykk av at byrået sender folk rundt som vikarer fra oppdrag til oppdrag uten at den enkelte selv har noen påvirkning på prosessen.

Dette er helt feil. Vi liker å tenke på Randstad Care som din karriereveileder. Du får en fast kontaktperson hos oss. Det vil nesten alltid være en sykepleier med erfaring fra helsevesenet. Din kontaktperson følger deg opp før, under og etter oppdrag, og mellom oppdragene du tar. 

Det er alltid du som ansatt hos oss som sitter i førersetet. Din kontaktperson sitter ved siden av, og ut fra dine ønsker og behov, skreddersyr dere sammen et opplegg for deg. Ønsker du å oppleve en ny del av landet? Vi har oppdrag over hele Norge. Dersom vi ikke har noe inne som passer deg, vil ofte din kontaktperson sjekke med aktuelle steder om de har vikarbehov som ikke er meldt inn, eller om det er oppdrag som kommer om kort tid. Vi gjør altså mye for å gi deg de mulighetene du ønsker. 

utvikling sammen med oss

Dersom du ikke helt vet hvilken del av helsevesenet du skal satse på, kan et bemanningsbyrå hjelpe deg til korte oppdrag innenfor ulike kompetansefelt. Da får du prøvd ut om det er ett felt du liker bedre enn andre. Ved å la oss finne jobber til deg, sparer du masse tid og arbeid. Det er krevende å søke ny jobb, men alt det innebærer av å følge med på ledige stillinger, skrive søknader, stille på intervjuer osv. Er du ansatt hos oss, gjør vi denne jobben for deg.

Kanskje vet du hvor du skal, men trenger hjelp til å komme dit? Fordi våre kontaktpersoner selv har erfaring som sykepleiere, kjenner de helsevesenet godt. Hvis du har et klart mål, vil de kunne gi råd om hvilke type erfaringer du bør ha for å nå målet. Deretter vil de kunne hjelpe deg å bygge opp denne erfaringen ved å skaffe deg de rette vikaroppdragene gjennom Randstad Care. 

Vær også oppmerksom på at Randstad Care hjelper deg med å skaffe bolig på stedet du skal jobbe.

vi hjelper deg dersom det oppstår problemer under oppdraget

Dersom du som vikar får problemer underveis i oppdraget, kan du ta kontakt med din kontaktperson hos Randstad Care som hjelper deg å løse det. Som din arbeidsgiver, er det vårt ansvar at du får det til å fungere på den arbeidsplassen du er. Problemene kan være knyttet til arbeidsforholdet ditt (manglende opplæring hos arbeidsgiver, usikkerhet knyttet til turnus, arbeidsmiljøproblematikk osv.) , eller utenforliggende faktorer som for eksempel huset eller leiligheten du bor i. 

Vi har tett kontakt med din leder på det stedet du jobber, med utleier osv, slik at vi hjelper til å finne en løsning. 

lønn og andre goder

Som ansatt i Randstad Care har du minimum tarifflønn. Du skal ha samme lønn som en som er ansatt hos din arbeidsgiver og gjør de samme oppgavene som deg. Lønnen blir utbetalt en gang i måneden, hvis ikke der er spesielle grunner til å utbetale hver 14. dag.

Vær også oppmerksom på at Randstad Care betaler reise til og fra oppdrag og bolig for deg. 

Vil du se mer, så ta gjerne en titt på alle våre ledige stillinger innen helse

Tags: bemanningsbyrå, sykepleier