Et jobbskifte er både nervepirrende og spennende. Det gir deg mulighet til å  utfordre deg selv, utvikle karrieren din, møte nye mennesker og oppleve forskjellige arbeidsmiljøer. Det kan være en katalysator for personlig og profesjonell vekst, og gi deg muligheten til å realisere dine ambisjoner og mål.

Smiling man standing on a forklift.
Smiling man standing on a forklift.

Å starte i en ny jobb er en spennende og ofte utfordrende opplevelse. Det er en tid fylt med nye ansikter, oppgaver og forventninger. For å sikre en god overgang og lykkes i din nye rolle, er det viktig å ta noen nødvendige steg. Denne artikkelen vil gi deg noen gode råd om hva du bør tenke på når du starter i en ny jobb og gi deg nyttige tips for å håndtere overgangen på best mulig måte.

Les mer: Hvorfor bør du bytte jobb i 2023?

1. utforsk bedriftens kultur og verdier

En av de første tingene du bør gjøre når du starter i en ny jobb, er å bli kjent med bedriftens kultur og verdier. Les gjennom selskapets nettside, søk etter nyheter eller artikler om bedriften, og prøv å forstå hva som er viktig for organisasjonen. Dette vil gi deg et solid grunnlag for å tilpasse deg og samhandle effektivt med kollegene dine. Dette er også noe du kan gjøre allerede før du har startet, slik at du er så godt forberedt som mulig til første dagen.

2. bygg relasjoner

Et sterkt nettverk av kolleger kan være uvurderlig i en ny jobb. Ta initiativ til å bli kjent med menneskene rundt deg, delta i teammøter og sosiale arrangementer. Ikke vær redd for å ta det første steget og introdusere deg selv. Jo raskere du bygger relasjoner, desto raskere vil du kunne føle deg komfortabel og støttet i ditt nye arbeidsmiljø.

3. lær av dine kolleger

Når du er ny på jobben, er det viktig å være åpen for læring. Ta deg tid til å observere og lære av dine kolleger. De har trolig verdifull kunnskap og erfaring som kan hjelpe deg med å forstå bedriftens dynamikk, rutiner og beste praksis. Still spørsmål, vis interesse og vær villig til å ta imot veiledning. Dette vil ikke bare hjelpe deg med å komme raskt i gang, men også vise dine kolleger at du er engasjert og motivert.

4. sett mål

En ny jobb er en flott tid å reflektere over dine egne karrieremål og ambisjoner. Ta deg tid til å identifisere hva du håper å oppnå i din nye rolle og diskuter dette med din leder eller nærmeste veileder. Dette vil hjelpe deg med å fokusere innsatsen din og sikre at du jobber mot noe meningsfullt. Sett både kortsiktige og langsiktige mål, og sørg for å evaluere og justere dem underveis.

5. forstå forventningene

En klar forståelse av dine ansvarsområder og forventningene som er satt for deg, er avgjørende for suksess i din nye jobb. Ta initiativ til å ha en samtale med din leder eller veileder for å diskutere forventningene i detalj. Spør om klargjørende spørsmål og sørg for at du har en god oversikt over hva som forventes av deg når det gjelder oppgaver, tidsfrister og resultater.

6. observer og tilpass deg bedriftens arbeidsrutiner

Hver bedrift har sin egen unike måte å jobbe på. Ved å observere og tilpasse deg bedriftens arbeidsrutiner, kan du effektivt integrere deg i teamet ditt. Vær oppmerksom på hvordan kollegene dine kommuniserer, organiserer seg og prioriterer oppgaver. Juster din egen arbeidsstil og tilnærming for å sikre at du jobber sømløst med resten av teamet.

7. skap en balanse mellom ydmykhet og egenverd

Når du starter i en ny jobb, er det viktig å være ydmyk og åpen for å lære, samtidig som du erkjenner din egen verdi. Finn en balanse mellom å ta initiativ og bidra med dine egne ideer, samtidig som du lytter og respekterer andres perspektiver. Dette vil bidra til å bygge tillit og gjøre deg til en verdifull ressurs i teamet ditt.

Å starte i en ny jobb kan være både spennende og utfordrende. Ved å følge disse tipsene og reflektere over hva du bør tenke på når du starter i en ny jobb, kan du legge grunnlaget for en vellykket overgang. Husk å være åpen for nye opplevelser, bygge relasjoner, lære av kolleger og tydelig kommunisere forventninger. Med en proaktiv tilnærming kan du trives i ditt nye arbeidsmiljø, og legge grunnlaget for en vellykket karriereutvikling.