Alle søknader du sender bør tilpasses utlysningen (med mindre du leverer søknad på generelt grunnlag). Søknadsbrevet er det første inntrykket den som rekrutterer får av deg, og man skiller raskt en «copy-paste-søknad» fra din som er gjennomarbeidet og tydelig på hvorfor du vil være dyktig i akkurat denne jobben!

Din søknad og CV skal sammen vise at du har både personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner for jobben. For å komme til intervju bør du også si noe om hva du kan bidra med i denne jobben, og hvorfor du søker akkurat denne jobben. Gjør gjerne litt research på forhånd.

 • Fortell hvor/hvordan du fant stillingen
 • Referer til eventuelle telefonsamtaler
 • Få frem din motivasjon for å søke
 • Fortell hvorfor du vil ha denne jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan bidra med
 • Fremhev egenskaper du har som «matcher» utlysningen, eller som du mener kan være viktige
 • Fortell gjennom bruk av eksempler – ikke list opp
 • Knytt tidligere arbeidserfaring (deltid/heltid) og interesser opp mot stillingen
 • Ikke la søknaden bli CV med hele setninger – søknaden skal komplementere CV
 • Hold på interessen til leseren gjennom hele brevet (max 1 side)
 • Få gjerne noen andre til å lese igjennom, se på utforming og rettskrivning
 • Er dette drømmejobben din, så må DU få det frem!