randstad care bemanning og rekruttering av helsepersonell.

Randstad Care er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning og rekruttering av helsepersonell. Vi har i flere år levert bemanning til de største helseforetakene i Norge.

om Randstad Care

Vi har levert effektive bemanningsløsninger med kunnskap og engasjement til helseforetak i Norden siden 1992. Våre femten engasjerte og motiverte medarbeidere har til sammen 85 års erfaring fra helsebemanning.

jobbe for Randstad Care

Vi formidler leger og sykepleier til både offentlig og privat sektor. Vi legger vår stolthet i å finne deg som kan faget ditt fra A til Å. 

vi er ISO-sertifisert

For å leve opp til våre konsulenter, kunders og kandidaters forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Som et bevis på våre tiltak har Randstad siden 1995 vært ISO-sertifisert etter den internasjonale standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001:2008.

leger uten grenser

Randstad Care har i en årerekke hatt et tett samarbeid med Leger Uten Grenser. Gjennom samarbeidet ønsker Randstad å bidra til å gjøre det lettere for feltarbeidere å reise ut med Leger Uten Grenser.

kontakt Randstad Care

Ønsker du mer informasjon om hvordan Randstad Care kan hjelpe akkurat deg? Ta kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere.

 

kontakt oss