care (helsebemanning)

Kristian Augusts gate 15c
0164 oslo
Norge

åpningstider

helsetjenester som strekker seg litt lenger

I Randstad Care bistår vi sykehus, legekontor, sykehjem og andre helsetilbydere med å løse akutte bemanningsutfordringer - og vi tar hånd om oppfølgingen. Vi setter vår ære i å tilby spennende og faglig utfordrende jobber over hele Norge, samtidig som vi bistår kandidatene våre med små og store oppgaver. Det gjør at vi til enhver tid har kompetente og motiverte medarbeidere som er klare for innsats.

les mer