Mangelen på helsepersonell kombinert med sykefravær og permisjoner gjør det nødvendig å bruke fleksibel arbeidskraft for å gi pasientene helseoppfølgingen de har krav på.

021
021

Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet etter helsepersonell, blant annet på grunn av de store etterkrigskullene. Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger vil det bli ca. 300 000 flere eldre over 70 år enn i dag - en økning på 50 prosent.

- Det er en dokumentert mangel på helsepersonell, og om 20 år vil Norge trenge dobbelt så mange sykepleiere som i dag. Det er en stor mangel på kvalifisert helsepersonell, sier Randstad Care-direktør Lars Jacobsen.

Allerede i dag er det daglig et stort antall ubesatte stillinger og uløste vakter som følge av blant annet sykefravær, permisjoner eller mangel på egnede kandidater.

- Det er her vi i Randstad Care har funnet vår nisje - til lettelse for sykehusene som får tettet ubesatte vakter med kvalifisert personell på kort varsel. Det er også til stor glede for pasientene som får den oppfølgingen de har krav på, sier Jacobsen.

Les også: Alt du må vite om rekruttering (komplett guide)

Stort behov

Jacobsen forteller at det for tiden pågår en unyansert debatt om innstramminger i regelverket for bemanningsbransjen som i verste fall kan få konsekvenser for nettopp pasientene.

- En generell innstramming vil skape flere problemer enn den løser, for det er et stort behov for fleksibel arbeidskraft i de fleste sektorer og bransjer, sier han.

Han er tydelig på at det finnes useriøse aktører, men er opptatt av at oppryddingen bør ha fokus på å stanse nettopp disse - ikke de seriøse aktørene som daglig sikrer kontinuitet i privat og offentlig helsesektor.

Kvalifiserte vikarer

- En innvending fra de som er motstandere av bemanningsbransjen er at kvaliteten blir dårligere, men det kan ikke bli mer misforstått enn det. Det er bare å spørre ledere ved norske sykehus - vikarer og innleid arbeidskraft fra Randstad Care er i høyeste grad kvalifiserte, sier han.

lars.webp
lars.webp

- Hos oss krever vi at alle kandidater gjennomgår en grundig kontrollprosess med blant annet intervjuer og referansesjekk, og at de har minst to års erfaring som lege eller sykepleier på sykehus - kombinert med absolutt krav til skandinavisk språkform, sier han videre.

Fremdeles kritisk?

Hvert år er det over 80 000 som får en fot innenfor arbeidslivet gjennom bemanningsbransjen, og 40 prosent av vikarene kommer fra arbeidsledighet. For mange er bransjen en inngangsport til arbeidslivet.

- Gjennomsnittlig tid i bransjen som vikarer er fire måneder, og grunnen til at flertallet slutter å jobbe som vikar etter kort tid er ny jobb. Sånn sett er vi en aktør som får ned arbeidsledigheten og gir folk en lettere vei inn i arbeidslivet, sier Jacobsen.

For å være sikker på at du bruker et bemanningsbyrå som driver seriøst, bør du undersøke om byrået er Revidert Arbeidsgiver (RA).

- De som har et RA-bevis underlegger seg ekstern revisjon hvert andre år, og dokumenterer bemanningsbedriftenes profesjonalitet som arbeidsgiver, sier Randstad Care-direktøren.

Følgende områder gjennomgår revisjon:

  • Ansettelseskontrakter.
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier.
  • Avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling.
  • Lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger.
  • Oppfølging av langtidssykemeldte samt stillingsvernet.

3 gode grunner til å bruke bemanningsbyrå:

1. Pasientenes rettigheter blir oppfylt

Det er tidkrevende å dekke hull som oppstår i vaktplanen, ved å bruke våre spesialiserte tjenester vil du raskt kunne få kompetent personell.

2. Sikre pasientene rett behandling med høy kvalitet

Våre leger har topp kompetanse og møter kolleger og pasienter med omgjengelighet og respekt. Leger av ypperste kvalitet, som holder hodet kaldt når andre for lengst har mistet det.

3. Varierende behov krever fleksible løsninger

Lei inn kompetansen du trenger uavhengig om det innebærer tilfeldig forsterkning, rask bemanning, prosjektteam eller om du er i startfasen på å bemanne opp en funksjon.

Ønsker du å snakke med oss om helsebemanning? Klikk på knappen under:

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her