Hva gjør rekrutteringsprosessen til Randstad annerledes? Dette er et spørsmål vi ofte får fra potensielle kunder. Når du vurdere å bruke et HR-selskap til å ta hånd om bemanningsbehovene dine er det et svært relevant spørsmål å stille.

blog
blog

Vi tror det er den menneskelige siden av virksomheten vår som gjør en forskjell i dagens raskt skiftende digitale verden. Derfor kombinerer vi kraften fra dagens nyeste teknologi med menneskelig innsikt for å gi deg kompetansen du trenger for å drive virksomheten din fremover. Vi kaller dette “human forward” og innlemmer dette i alle faser av rekrutteringsprosessen. Hva betyr så dette for deg? 

I kjernen av “human forward”-tilnærmingen vår ligger følgende løfter:

  • Å være transparent i handlingene våre
  • Å gi veiledning
  • Å proaktivt løse behovene dine

Her er noen av de viktigste elementene i prosessen som gjør den unik:

vi starter med å forstå

Et sentralt aspekt ved rekrutteringsmetodikken, som vi mener skiller oss fra konkurrentene våre, er en sterk vektlegging av forståelse. Før vi starter prosessen med søk, screening og valg av riktig kompetanse for å møte behovene dine, sørger vi for å forstå også de mindre detaljene og den bredere konteksten for disse behovene.

Rekrutteringskonsulentene våre oppnår dette ved å besøke bedriften din og om mulig møte deg personlig for å få klare svar på spørsmål som:

  • Hvordan er bemanningsprosessen i dag og hvordan kan den forbedres?
  • Hvilke større forretningsutfordringer og muligheter er knyttet til behovet for ansatte?
  • Hva skjer i bransjen akkurat nå og hvordan kan dette påvirke bedriften din?

Ved å samle denne innsikten får vi en bakgrunn for å kunne sette forventninger og velge personer som passer godt til bedriftskulturen og kollegene de skal jobbe med.

en ny tilnærming til søk

Denne fundamentale forståelsen er avgjørende for oss når det gjelder å ta neste skritt i møtet med bemanningsbehovene dine: å finne passende kompetanse.

Noe som skiller oss ut her, er størrelsen på nettverket vi kan søke i. Globalt er dette er et resultat av flere tiårs arbeid med lokale arbeidsmarkeder og relasjonsbygging i land over hele verden. Lokalt er det et resultat av at vi kjenner og forstår norsk arbeidsliv, og sitter tett på de ulike bransjene og markedene.  Hvis du har et presserende bemanningskrav og trenger rask tilgang til kvalifisert og pålitelig kompetanse, kan du oppnå klare tids- og effektivitetsfordeler ved å jobbe med en dedikert HR-partner i stedet for å ta på deg ansvaret selv.

I tillegg til at du får tilgang til et stort utvalg av potensielle medarbeidere, kan vi hjelpe deg med å sikre at du tar kontakt med de riktige personene. Nettstedene våre og annonseplattformene vi benytter gir deg en svært god synlighet, slik at du kan annonsere ledige stillinger og bli lagt merke til av så mange som mulig.

innovativt utvalg og vurdering

Teknologien har fortsatt en avgjørende rolle når bemanningsprosessen går videre til utvelgelses- og vurderingsfasen.

Vi bruker en rekke HR-teknologiverktøy i første trinn av bemanningsprosessen, inkludert chatboter, som har fått en stadig viktigere rolle i moderne rekruttering. Chatboter kan brukes tidlig i prosessen for å engasjere et stort antall jobbsøkere og gi svar på rutinemessige spørsmål. Dette kan hjelpe med å raffinere utvalget til de best egnede søkerne, fordi en rask chatbot-spørring kan fortelle dem om de oppfyller viktige kriterier og om jobben føles riktig for dem.

Et annet verdifullt verktøy som skiller Randstad-prosessen fra en du kanskje kan gjennomføre selv er Modern Hire, en svært fleksibel plattform som lar deg innlemme video – enten live eller innspilt – i ulike stadier av ansettelsessyklusen. Videointervjufunksjonen til denne teknologien viste seg å være avgjørende i 2020. Rekrutterere og bedrifter kunne da få kontakt med intervjukandidater ansikt til ansikt (om enn virtuelt), selv når de ikke kunne være i samme rom på grunn av pandemien.

oppfølging etter ansettelse

Vi legger stor vekt på å skape verdi for alle parter som er involvert i rekrutteringsprosessen – ikke bare kundene, men også jobbsøkerne.

Dette blir eksemplifisert av policyen vår om å følge opp hvordan det går med både arbeidsgiver og arbeidstaker etter at arbeidsforholdet har startet. Vi sjekker inn med jevne mellomrom for å sikre at alle parter er fornøyd med hvordan ting utvikler seg, og for å gi ytterligere støtte om nødvendig.

Hvis du ønsker å vite mer om rekrutteringsprosessen vår, har vi laget en kort veiledning som gir mer informasjon om de ulike trinnene som inngår i denne. Dette viser at tilnærmingen vår er helt unik og nøye tilpasset individuelle arbeidsgivere og jobbsøkere.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her