Å starte som ny i en virksomhet kan være krevende. Selv om den ansatte er faglig kompetent er det en mengde rammebetingelser som påvirker kvaliteten på den jobben han eller hun skal gjøre. Har du gode rutiner for å ta imot nye medarbeidere på en slik måte at de får de beste forutsetninger til å lykkes i jobben?

425
425

Tenk deg en situasjon der du selv har valgt å jobbe som vikar, eller ikke har mulighet til å få deg fast arbeid. Første dag på jobb er du klar for nye utfordringer, men møter ingen som kan hjelpe deg i gang. Det er ingen som tar deg imot, hjelper deg med nøkkelkort, uniform, telefon, tilgang til pc eller andre verktøy som trengs. Ingen vet hvor du skal være, eller kanskje de ikke engang vet hvem du er. Dette er en situasjon mange vikarer opplever i møte med en ny arbeidsplass.

Første dag er vanskelig

Vi hører ofte historier om vikarer som ikke har kompetanse, ikke kan systemer og slurver i arbeidet. Men er dette alltid vikarens feil? Kan det være andre faktorer som spiller inn og gjør at utføringen av arbeidet ikke er optimal?

Rekrutterere ved bemanningsbyråer har lange og grundige prosesser når det skal velges ut en kandidat. Det tas hensyn til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Ofte velges det ut personer med sterk faglig bakgrunn som er tilpasningsdyktige og som lærer raskt. På tross av dette er det et stort behov for god opplæring og oppfølging. Mange som arbeider som vikarer føler seg kanskje utrygge og usikre, og har i tillegg et spesielt ønske om å gjøre et godt inntrykk da de ikke er fast ansatt. 

Hva er ditt ansvar som innleier?

En viktig oppgave som arbeidsgiver i forhold til alle som starter i en ny jobb, enten det er som vikar eller fast ansatt, er opplæring. Det første møtet med en nyansatt er svært viktig, da det er med på å introdusere arbeidsplassen og dens arbeidskultur. Rekrutterer og bemanningsansvarlige har ikke alltid mulighet til å møte opp første arbeidsdag sammen med vikaren, og det blir derfor ditt ansvar som innleier å møte vikaren, presentere arbeidsplassen, samt sette i gang opplæring.

Et resultat av dårlig eller manglende opplæring vil være at vikaren ikke vil kunne bruke den kompetansen vedkommende sitter inne med, som kanskje er nettopp de nøkkelkvalifikasjonene som gjorde at vedkommende ble valgt ut i første omgang.

Vi som jobber innen rekruttering og bemanning har et profesjonelt blikk på kompetanse og erfaring på papiret, men det er du som innleier som har kunnskapen til å hjelpe vikaren til å få brukt sin kompetanse i praksis.

Møtet med en ny arbeidsplass

Vi er alle usikre i møte med en ny arbeidsplass. Det er viktig for oss å skape et godt inntrykk og vise at vi sitter inne med nyttig kunnskap og erfaring. Spesielt sårbare blir vi i møte med en arbeidsplass der vi ikke er fast ansatt. Ofte velger mange å legge skylden på vikaren når ting ikke går som det skal, istedenfor å evaluere kvaliteten på opplæringen vedkommende har fått. Selv om man er dreven i sitt yrke og kanskje har flere års erfaring dukker det likevel opp mye nytt, enten det gjelder systemer, fordeling av arbeidsoppgaver eller nye verktøy.

For å lette situasjonen både for vikaren og de faste ansatte er det viktig å ta et kollektivt ansvar for opplæring. Sette seg ned å faktisk se hva det er vikaren har arbeidet med før, samt høre direkte med vikaren hva som er nytt og utfordrende for vedkommende. Det er også viktig med en primærkontakt vikaren kan ta samtaler med underveis for å løse problemer og utfordringer raskt. Dialog med bemanningsansvarlig er også viktig for å kunne kartlegge fremgang og utfordringer. Bemanningsansvarlig og innleier kan med et god samarbeid og en god dialog peke vikaren i riktig retning slik at alle får best utbytte av arbeidsforholdet. Husk derfor å verne om, og veilede dine ansatte, også vikarene.

Sjekkliste for nyansatte

Vi anbefaler at du lager en sjekkliste for nyansatte og vikarer. Dette kan gjøres på flere måter. Hvis du vil ha et forslag kan du gjerne laste ned vår liste, og bruke den som et utgangspunkt for å lage din egen. Alle virksomheter har sine egne spesialiteter og krav, så fyll inn det du mener er viktig. Lykke til!

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her