Flere arbeidstakere enn i fjor jakter økt lønn når de vurderer en ny arbeidsgiver. Jobbsikkerhet verdsettes mest hos nåværende arbeidsgiver. Dyrtid har skapt et stemningsskifte i norsk arbeidsliv, viser Randstads store arbeidslivsundersøkelse.

eivind_workmonitor
eivind_workmonitor

Ifølge Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad Norge, påvirker økte kostnader og økte rentekostnader hva arbeidstakere prioriterer når de velger arbeidsgiver.

– Vi ser en tydelig trend i at arbeidstakere blir mer bevisste på sin egen økonomi og tar hensyn til økte kostnader når de vurderer lønnsnivå og andre goder som tilbys av arbeidsgivere.

Litt over hver fjerde arbeidstaker (28%) oppgir for lav lønnsøkning sett opp mot økte levekostnader som hovedgrunn for et eventuelt jobbskifte.

– Dette er en utvikling som vil fortsette så lenge dyrtiden vedvarer, sier Bøe.

Available for a blue, white and yellow background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

flere jakter høyere lønn.

last ned rapporten

Frykt for å miste jobben gjør at flere vurderer jobbskifte

Dyrtid har blitt et økende bekymringsområde for mange i Norge. Dette fører til at arbeidstakere prioriterer annerledes når det gjelder jobbvalg og hva de verdsetter hos arbeidsgivere. Bøe mener arbeidsgivere ikke må falle for fristelsen å bruke økonomiske uroligheter som virkemiddel for å holde på medarbeidere eller redusere lønninger.

– Det kan fort straffe seg, for de som er bekymret for jobben er de første til å se seg om etter noe nytt, sier Bøe.

Rundt 13 prosent av de norske ansatte er bekymret for å miste jobben. Omtrent en tredjedel av dem har planer om å bytte arbeidsgiver. Nærmere tre av ti oppgir at årsaken for å bytte jobb er manglende lønnsøkning i dyrtid, og dårlig balanse mellom jobb og fritid. En av fire oppgir mangel på muligheter for karriereprogresjon som en årsak.

– Arbeidsgivere bør være oppmerksomme på hva som er viktig for deres ansatte, og deretter jobbe aktivt for å skape et miljø som oppmuntrer til lojalitet og trivsel. For arbeidsmarkedet er fortsatt krevende og det koster både tid og penger å erstatte medarbeidere, sier Bøe.

En av fem planlegger et jobbskifte

Ifølge undersøkelsen har 16 prosent nordmenn byttet jobb i løpet av de siste seks månedene, mens ytterligere 22 prosent planlegger å gjøre det i løpet av de neste seks månedene.

– Jo yngre arbeidstakerne er, desto mer sannsynlig er det at de bytter jobb eller planlegger å gjøre det. Kvinner og arbeidstakere med middels utdanning ser ut til å være mer tilbøyelige til å bli hos sin nåværende arbeidsgiver enn andre, forteller Bøe.

Må handle om mer enn lønn

Et godt arbeidsmiljø er fortsatt det viktigste når vi vurderer en mulig arbeidsgiver.

– For de fleste er det viktigste fortsatt å ha det bra på jobben, og de som klarer å skape og vise frem et godt arbeidsmiljø har et ess i ermet som er viktigere enn lønn. Og det skal man ikke undervurdere når man som arbeidsgiver er i en situasjon hvor det å øke lønna ikke er mulig, sier Bøe.

Funn fra en annen undersøkelse av Randstad som ble utgitt tidligere i år, viste at mange ledere opplever at arbeidstakere har for høye forventninger til lønn, og flere har for lav kompetanse.

– Årets lønnsoppgjør viser at selv om mange får delvis innfridd noe av sine forventninger til økt lønn, er det ikke alle som vil oppleve at deres lønnsforventninger blir møtt fullt ut. Derfor kan andre goder og ordninger også bli avgjørende for mange arbeidstakere, mener Bøe.

Undersøkelsen viser at over halvparten av norske arbeidstakere også verdsetter karrieremuligheter og progresjon høyt. Over halvparten av norske arbeidstakere opplever at de også har slike utviklingsmuligheter på arbeidsplassen.

Bøe mener at dette er positivt for både arbeidsgivere og ansatte, og at det kan føre til økt motivasjon og produktivitet på jobb.

– Det er viktig at arbeidsgivere gir ansatte muligheter til å utvikle seg og vokse innenfor sin rolle og organisasjon. Dette kan føre til lavere turnover, økt lojalitet, engasjement og tilfredshet blant ansatte, noe som også vil reflektere på omdømmet og bunnlinja.

Available for a blue, white and yellow background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

flere jakter høyere lønn.

last ned rapporten

Utvalgte funn fra Randstad Employer Brand Research:

Topp 5 – hva arbeidstakere ønsker når de skal velge arbeidsgiver:

 1. Godt arbeidsmiljø
 2. Høy lønn og gode ordninger
 3. God ledelse
 4. God opplæring og kompetanseheving
 5. Jobbsikkerhet

Topp 10 – hva arbeidstakere verdsetter hos nåværende arbeidsgiver:

 1. Jobbsikkerhet
 2. Godt arbeidsmiljø
 3. Praktisk beliggenhet
 4. Godt omdømme
 5. Interessant arbeidsinnhold
 6. God balanse mellom arbeid og fritid
 7. Økonomisk stabilitet
 8. Samfunnsansvar
 9. Karriereutvikling
 10. Attraktiv lønn og goder

Topp 3 grunner arbeidstakere oppgir for å bytte jobb

 1. For lite lønnsøkning sett opp mot økte levekostnader 28%
 2. Lav balanse mellom jobb og fritid 27%
 3. Dårlige muligheter for karriereprogresjon 25%.
about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her