Lager, transport og logistikk | Randstad
Bemanning och rekrytering inom lager och logistik

lager, transport og logistikk

Vi er spesialisert på bemanning og rekruttering innen lager, transport og logistikk og har derfor sikret oss kompetent personell som kan hoppe inn og prestere effektivt på kort varsel.

bemanning og rekruttering innen lager, transport og logistikk

Vår avdeling innen logistikk og lager er vant med å jobbe i høyt tempo kombinert med høy kvalitet. De er genuint interessert i mennesker og er brennende engasjert i logistikk. Et viktig suksesskriterie er leveringsevne, og arbeidet med å ha en kvalifisert vikarpool klar for oppdrag pågår kontinuerlig. Sammen med inngående kjennskap til bransjen er dette viktige suksessfaktorer.