bemanning og rekruttering i harstad.

kontakt

Storgata 17
9405Harstad

Telefon 400 21 400
harstad@randstad.no

postadresse

Storgata 17
9405 Harstad

bemanning og rekruttering i harstad.

Har du et bemanningsbehov, eller ønsker du å rekruttere nye medarbeidere? Er du en bedrift i Nordland, Troms eller Finmark? Vi har to kontorer som dekker landsdelen, et i Tromsø og et i Harstad. Vi er stolt over at vi kan tilby tjenester og har kompetanse innen utleie av personell, rekruttering av ledere og spesialister, samt omstilling (outplacement). Vi har noen av de største industribedriftene i nord som våre kunder. For Utleie av personell, er vi særlig store innen merkantile stillinger, kundeservice, industri og bygg/anlegg. Rekruttering av ledere og spesialister er en av våre spesialistområder og utøves av personell sertifisert av Det Norske Veritas. Vi følger ISO-sertifiserte prosesser og benytter oss av testverktøy som er DnV-merket. Vårt produkt Omstilling (outplacement) skal hjelpe den eller de som blir nedbemannet ut i ny og rett jobb. Dette er målorienterte prosesser der vi benytter oss av samme verktøy uavhengig av deltakers tidligere profesjon.

Randstad Harstad har kontor i Gründerhuset iQBEN i Storgata 17. 

I 2015 slo vi oss sammen med Proffice, og i november 2016 byttet Proffice offisielt navn, slik at alle våre kontorer nå går under navnet Randstad!

Ønsker du å komme i kontakt med oss. Legg inn en forespørsel eller kontakt oss på epost, harstad@randstad.no eller telefon +47 400 21 400