Å skape et positivt arbeidsmiljø kan gi bedrifter en rekke fordeler. Ifølge vår employer brand-undersøkelse er arbeidsmiljøet blant de fem viktigste grunnene til at folk velger å jobbe for en bedrift. Ikke bare bidrar det til å tiltrekke seg de beste talentene, men det kan også redusere turnover og sykefravær og samtidig øke produktiviteten.

Når du skal skape et positivt arbeidsmiljø for bedriften din, er det viktig å kjenne til de viktigste milepælene som former medarbeidernes opplevelse fra de begynner til de slutter. Nedenfor har vi samlet noen strategier som kan hjelpe deg med å skape en hyggelig atmosfære i bedriften.

Forbedre medarbeideropplevelsen ved å kartlegge reisen deres:

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

last ned vår gratis mal

last ned vår gratis mal

hvordan skape et positivt arbeidsmiljø

tilpass rekrutteringen

Rekrutteringsprosessen påvirker ikke bare din evne til å finne og ansette dyktige medarbeidere, den sier også mye om bedriftens generelle kultur. Dårlige ansettelsesteknikker kan føre til et dårlig arbeidsmiljø. 

Hver eneste del av rekrutteringsprosessen bør være feilfri og ha fokus på menneskene. Derfor er det ofte bedre å samarbeide med en ekspert som Randstad, som kan bidra til å effektivisere rekrutteringsarbeidet. Belønningen er dyktige medarbeidere som tror på og støtter organisasjonen sin og ønsker å bidra til at den lykkes.

I tillegg til å legge til den menneskelige kontakten, kan du følge disse rådene for å hjelpe kandidatene til å oppleve en positiv rekrutteringsreise.

 • Sørg for at stillingsbeskrivelsene er korrekte; ingen ønsker å kaste bort tid på uegnede matcher.
 • Unngå lange søknader, spesielt i den innledende prosessen.
 • Sjekk at bedriftens karriereside er brukervennlig, oppdatert og har fungerende lenker.
 • Hold søkerne informert om hvor de befinner seg i prosessen, enten ved å sende avslag, be om mer informasjon eller ta kontakt for å avtale et intervju.
Woman sitting at a desk working on marketing platform.
Woman sitting at a desk working on marketing platform.

ha et godt introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er en annen viktig milepæl i medarbeideropplevelsen, ettersom den har som mål å integrere nyansatte i bedriften. Et vellykket introduksjonsprogram gir medarbeiderne en positiv start ved å gi dem den kunnskapen, opplæringen og støtten de trenger for å bli produktive teammedlemmer. 

Introduksjonsprogrammet har faktisk vist seg å være en viktig faktor for å beholde og engasjere medarbeidere. Statistikken viser at over to tredjedeler av nyansatte som har opplevd en vellykket introduksjon, blir i bedriften i tre år. I tillegg kan effektiv introduksjon øke nyansattes produktivitet med 50 %. 

Strukturerte introduksjonsprosedyrer sikrer at alle trinn på reisen er dekket, og at alle nyansatte får den samme innføringen.

Du må imidlertid ikke overse de utfordringene som hybrid- eller fjernarbeid kan medføre for introduksjonsprosessen. Vær forberedt på å gjøre nødvendige tilpasninger for å engasjere disse eksterne medarbeiderne.

Hvis du har behov for hjelp til introduksjonsprogram, bør du vurdere å kontakte en spesialist på HR-løsninger for å sikre at du får dekket disse viktige punktene.

 • Alle nyansatte må fylle ut de nødvendige juridiske skjemaene og lønnsskjemaene.
 • Utdeling av teknisk utstyr og passord eller kort bør skje raskt.
 • Trinnvise opplæringsperioder kan forhindre at den nyansatte blir overveldet – men samtidig ønsker du at vedkommende skal være engasjert fra dag én og ikke stirre på en tom skjerm.
 • Å tilby en mentor er en fin måte å hjelpe den nyansatte med å bli kjent med bygningens utforming på, forstå hvordan lunsj og pauser håndteres og møte en rekke nye kolleger.
 • Planlagte møter med en leder eller HR-representant kan garantere at den nye medarbeideren ikke blir glemt eller ekskludert.

invester i læring og utvikling

Ansatte ønsker å utføre jobben sin bedre, posisjonere seg for forfremmelse eller få en annen rolle ved å omskolere seg. Ved å tilby opplæringsprogrammer og kurs i ulike formater og emner viser du at du også investerer i medarbeiderne dine. 

Ansatte med muligheter for vekst og utvikling er mindre stresset over å miste jobben på grunn av den teknologiske utviklingen. Data fra University of Phoenix for The Society for Human Resource Management støtter dette. Over halvparten av de spurte arbeidstakerne er bekymret for at jobbene deres kan bli erstattet, og 40 % mener at teknologien kan gjøre jobben deres overflødige. Den mest talende statistikken av alle er imidlertid at over 65 % av arbeidstakerne ville blitt hos sin nåværende arbeidsgiver hvis de fikk mulighet til kompetanseheving og omskolering. Dette legger press på arbeidsgiverne hvis de ønsker å beholde verdifulle medarbeidere. 

I tillegg viser Randstads Workmonitor 2023-undersøkelse at 92 % av arbeidstakerne prioriterer jobbsikkerhet og økonomisk trygghet høyt. Selv om arbeidstakerne føler seg trygge på at de kan finne seg en ny jobb, skaper nedbemanning og automatisering usikkerhet. Ved å tilby karriereveiledning og muligheter for kompetanseheving og omskolering kan ansatte og bedrifter forbli konkurransedyktige. 

Organisasjonen din har sannsynligvis en rekke obligatoriske opplærings- og sikkerhetskurs, noen av dem årlig. Selv om disse kursene er nødvendige og nyttige, bør du skille mellom denne typen obligatoriske kurs og opplærings- og utviklingsmuligheter. Det er en viktig oppgave for HR-avdelingen å sørge for at alle ansatte vet hva slags opplæring som er tilgjengelig, og hvordan de får tilgang til den.

vis takknemlighet

Belønninger kan bidra til å motivere de ansatte og vise at du setter pris på dem. Belønningene trenger ikke å være i form av penger, men penger er alltid velkomne, særlig i perioder med inflasjon. Mange ansatte håper faktisk at arbeidsgiveren kan tilby en eller annen form for levekostnadsjustering for å avhjelpe økonomiske bekymringer.

I tillegg til å overvåke lønnsnivået for å sikre tilstrekkelig kompensasjon, bør du vurdere følgende ikke-monetære belønninger som eksempler på godt arbeidsmiljø.

 • Fleksibel timeplanlegging, inkludert skiftjusteringer, avspasering og arbeidsdager
 • Fjernarbeid hjemmefra eller i en hybridmodell
 • Anerkjennelse gjennom utmerkelser til de ansatte, omtale på møter eller i nyhetsbrev, eller personlige anerkjennelser
 • Diverse frynsegoder som parkering nær arbeidsplassen, firmagaver og muligheten til å velge mellom ulike prosjekter.
 • Belønninger for hele avdelingen bidrar i stor grad til å forbedre arbeidsmoralen og oppmuntre til teamarbeid. Tenk på matservering, sosiale aktiviteter og lengre pauser.

Finn måter å forbedre medarbeidernes opplevelse på ved å kartlegge reisen deres:

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

last ned vår gratis mal

last ned vår gratis mal

utvikle en sterk ledelse

Altfor ofte forfremmer bedrifter ansatte til lederstillinger på feil grunnlag, for eksempel på grunn av ansiennitet eller arbeidsprestasjoner. Det at noen er den beste selgeren, betyr dessverre ikke at de blir en god leder for salgsavdelingen.

Det er mange andre aspekter som spiller inn på evnen til å lede mennesker. Ved hjelp av analytiske verktøy kan du finne ut hvem som passer best til en ledig stilling. Ta deg tid til å diskutere arbeidsoppgavene grundig med hver enkelt kandidat. Noen ganger kan utsikter til mer penger eller prestisje føre til en forhastet, og i noen tilfeller uønsket, aksept.

En annen måte å sikre et godt arbeidsmiljø på er å gi nye (og gamle) avdelingsledere støtte gjennom opplærings- og utviklingskurs. Ledere trenger inngående kunnskap om arbeidsrett. I tillegg er konflikthåndtering, beslutningstaking, motivasjon og organisering ferdigheter som er nødvendige for å lykkes som leder, og som den nyansatte kanskje mangler.

Hvis du har personale nok, kan du sørge for en mentorleder som kan gi hjelp og støtte med de nye arbeidsoppgavene. Sørg også for at tjenesteveien er tydelig beskrevet. Nye ledere blir for eksempel ofte hentet blant nåværende teammedlemmer, noe som fører til et utfordrende rollebytte fra medarbeider til sjef. Bare ved å gi omfattende støtte kan du bidra til en positiv arbeidsgiveropplevelse – både for lederen og teamet.

gi fleksibilitet

Ønsket om å nyte livet og jobben i stedet for å nyte livet på tross av jobben blir stadig mer utbredt blant de ansatte. Derfor må arbeidsgivere som ønsker et godt arbeidsmiljø, sørge for optimal balanse mellom jobb og fritid. Randstads Workmonitor 2023-undersøkelse om ansattes holdninger viser dette prinsippet.

 • 94 % mener det er viktig med balanse mellom jobb og privatliv
 • 61 % ville ikke jobbet for et selskap som forstyrrer balansen mellom jobb og privatliv.

En av måtene en organisasjon kan påvirke balansen mellom arbeid og fritid på, er å gjøre arbeidstiden og arbeidsstedet mer fleksibelt. Selv om mulighetene for fjernarbeid ikke er på samme nivå som under pandemien, er de fortsatt viktige for å lokke til seg og beholde ansatte. 

Bruk datainnsamlingsteknikker for å finne ut hva de ansatte ønsker seg når det gjelder fleksibilitet på arbeidsplassen. Det kan være nok å innføre en hybridmodell med mulighet for noen dager med fjernarbeid for å forbedre arbeidsopplevelsen for mange av de ansatte. Andre foretrekker kanskje en 4-dagers arbeidsuke eller muligheten til å endre arbeidstiden.

Woman sitting at a desk working on marketing platform.
Woman sitting at a desk working on marketing platform.

lytte og lære

Å gjøre endringer uten å innhente innspill kan føre til nedslående resultater. Se på de ansatte som verdifulle ressurser når du skal skape et godt arbeidsmiljø. Når du gjennomfører spørreundersøkelser og tankesmier, bør du være oppmerksom på trender, selv om forslagene varierer mye. Det kan for eksempel hende at 20 personer har ulike meninger om hvordan kaffebaren skal fornyes, men siden alle nevnte det, vet du nå at det nåværende oppsettet er mangelfullt.

I tillegg bør du være klar over at de ansatte ofte har en bedre forståelse av hvordan produktiviteten kan forbedres enn du selv har, fordi de er så godt kjent med arbeidsprosessene. Ikke vær så rask til å avvise et forslag, selv om det kommer fra en nyansatt.

En måte å få fokuset over på medarbeiderne og bort fra ledelsen på, er å la medarbeiderne styre møtet. Din jobb er å lytte, ta notater og gi positiv respons. Selv om noen ideer kan kreve mer tid eller penger enn bedriften har råd til, finnes det måter å ta opp dette på en taktfull måte uten å avvise forslaget med en gang.

fokus på medarbeidernes opplevelse

Husk at medarbeidernes opplevelse er kjernen i ethvert forsøk på å forstå og forbedre arbeidsmiljøet. Medarbeideropplevelsen omfatter alle interaksjoner mellom medarbeiderne og organisasjonen, både positive og negative.

For å hjelpe deg med å skape en positiv opplevelse for de ansatte har vi utviklet en mal for å kartlegge medarbeidernes reise. Ved å identifisere de kritiske kontaktpunktene, fra rekruttering til avslutning, vil denne ressursen hjelpe deg med å avdekke områder som kan forbedres, og ta arbeidsplassen til nye høyder.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her