Kompetansegapet i arbeidsmarkedet fortsetter å øke og konkurransen om de beste talentene er fortsatt stor. For å løse dette problemet må organisasjonene finne nye måter å sikre seg den kompetansen de trenger. En effektiv tilnærming innebærer å legge vekt på medarbeideropplevelsen. Det er ikke alltid like lett, særlig ikke når man skal håndtere en mangfoldig arbeidsstyrke med ulike mål og forventninger. 

Et samarbeid med et spesialisert rekrutteringsselskap som Randstad kan gjøre denne prosessen enklere. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan hjelpe deg med å skape en positiv medarbeideropplevelse, slik at flere ansatte blir værende i bedriften.

Forbedre medarbeideropplevelsen ved å samarbeide med Randstad. Kontakt oss for å høre mer om fordelene ved et samarbeid.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan et samarbeid med randstad kan hjelpe deg med å forbedre medarbeideropplevelsen.

kontakt oss

utvikle en effektiv rekrutteringsprosess

Å skape en positiv medarbeideropplevelse starter allerede før du gir et jobbtilbud. Det begynner med den første kontakten med jobbsøkeren. En effektiv rekrutteringsprosess kan bidra til å skape lojalitet hos nyansatte og til å beholde medarbeiderne. En ineffektiv rekrutteringsprosess kan ha motsatt effekt.

De fleste kandidater oppfatter for eksempel en lang og tungvint søknadsprosess som negativt. Undersøkelser viser at 60 % av jobbsøkerne ikke engang fullfører prosessen fordi den er for lang. Et HR-selskap kan hjelpe deg med å unngå dette ved å effektivisere rekrutteringsprosessen. Når du samarbeider med Randstad, får du tilgang til:

  • et stort nettverk av talenter: Vi har et omfattende nettverk av forhåndsgodkjente fagarbeidere som søker nye jobbmuligheter. Du kan søke i dette nettverket ved hjelp av ulike parametere, blant annet kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring.
  • erfarne konsulenter: Du kan også jobbe direkte med en av våre konsulenter for å få hjelp med rekrutteringsprosessen. Konsulentene våre har lokal ekspertise som gir deg en bedre forståelse av behovet for talenter i ditt marked.
  • tilgang til HR-teknologi: Hos Randstad har vi tekniske verktøy som kan hjelpe organisasjonen din med å ligge foran konkurrentene og sikre seg de talentene den trenger. 

robust matching av talenter

Undersøkelser anslår at den reelle kostnaden ved en feilansettelse kan være så høy som 21 % av stillingens årslønn. Denne prosentandelen tar hensyn til rekrutteringskostnadene for å besette stillingen. Det inkluderer også andre utgifter, for eksempel tapt produksjonstid og opplæringskostnader. I en tid der organisasjoner jobber hardt for å gjøre mer med mindre, kan selv noen få feilansettelser få store konsekvenser for selskapets budsjett.

Dette gjør at det er svært viktig å ansette kandidater som passer til jobben. Å ansette de rette kandidatene til de rette rollene er like viktig for de ansatte som for arbeidsgiverne. Vår siste undersøkelse viser at over halvparten av arbeidstakere over hele verden ville sagt opp jobben hvis de ikke følte tilhørighet på jobben.

I Randstad er vi opptatt av å finne den perfekte kandidaten for din virksomhet ved å bruke en "true fit"-tilnærming. Det innebærer at vi går dypere enn bare CV-en for å forstå kandidatens motivasjon og karriereønsker. Vi tar hensyn til tre viktige dimensjoner – riktig jobb, riktig bedrift og riktig sjef – for å sikre at kandidaten ikke bare oppfyller dine krav, men også passer godt inn i teamet og bedriftskulturen. Målet vårt er ikke bare å oppfylle dine behov, men også å sikre at kandidaten du har valgt, blir værende i selskapet.

Forbedre medarbeideropplevelsen ved å samarbeide med Randstad. Kontakt oss for å høre mer om fordelene ved å samarbeide.

Woman sitting at a desk working on marketing platform.
Woman sitting at a desk working on marketing platform.

sømløs introduksjonsprosess

En av de viktigste fasene i medarbeideropplevelsen er introduksjonsprosessen. Dette er den første kontakten kandidaten har med arbeidsgiveren som nyansatt. En god introduksjonsprosess kan gjøre et varig inntrykk på den nyansatte, mens en dårlig opplevelse kan ha negative konsekvenser.

En positiv medarbeideropplevelse betyr også at flere blir værende i bedriften. En studie viser at ansatte som fikk informasjon om arbeidsoppgavene tidlig i ansettelsesprosessen, hadde 23 % større sannsynlighet for å bli i bedriften. Dessverre viser en fersk Gallup-undersøkelse at bare 12 % av de nyansatte mener at de har hatt en god introduksjonsprosess.

Noe av årsaken til dette kan være at arbeidsgiverne er slitne. Pågående utfordringer, som for eksempel kompetansegapet, inflasjonsbekymringer og forstyrrelser i leverandørkjeden, har ført til at organisasjonene har lite tid til å fokusere på å utvikle ny praksis.

Heldigvis kan Randstad-teamet håndtere introduksjonsprosessen for deg. For det første har vi en inngående forståelse av talentenes forventninger. For det andre tar vi oss også tid til å sette oss inn i bedriftens unike behov og bekymringer. Vi kan samarbeide direkte med deg for å skape en introduksjonsprosess som gir de nyansatte en positiv opplevelse. Det beste av alt er at et samarbeid med Randstad kan gi deg tid til å fokusere på andre viktige sider ved virksomheten.

meningsfull innsikt i arbeidsstyrken

Dagens stramme arbeidsmarked og endringer i arbeidstakernes forventninger gjør at innsikt i talenter er viktigere enn noensinne. Det er avgjørende å vite hva dagens arbeidstakere ønsker av arbeidsgiverne sine, og forstå nye trender. Denne innsikten kan hjelpe deg med å utvikle en robust rekrutteringsstrategi og bygge et sterkt employer brand.

Riktig innsikt kan hjelpe deg med alt fra å utvikle sourcingteknikker som treffer de ideelle kandidatene, til å lage en konkurransedyktig kompensasjonspakke. Tilgang til denne viktige innsikten kan være avgjørende i å sikre organisasjonen de talentene den trenger. I Randstad mener vi verdien av innsikt om talenter er så viktig at vi utarbeider flere rapporter i løpet av året:

  • randstad workmonitor. Randstad Workmonitor undersøker tusenvis av arbeidstakere i 34 markeder. Resultatene gir en bedre forståelse av hva arbeidstakerne ønsker seg, og identifiserer endringer i arbeidsmarkedet.
  • rapport om globale talenttrender. Rapporten Global Talent Trends samler resultater fra toppledere og HR-ledere. Disse opplysningene gir innsikt i hvordan arbeidsgivere søker etter og forvalter talenter. 
  • undersøkelser om employer branding. Våre employer brand-undersøkelser gir oss en bedre forståelse av hva som motiverer arbeidstakere til å takke ja til eller bytte jobb.
Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan et samarbeid med randstad kan hjelpe deg med å forbedre medarbeideropplevelsen.

kontakt oss

skreddersydde HR-løsninger

I Randstad forstår vi at den samme rekrutteringsprosessen ikke passer for alle. Vi bruker aldri standardiserte HR-strategier. I stedet tar vi oss tid til å forstå kundenes behov. Det første vi gjør, er å møte deg og lære mer om hvordan bedriften din fungerer. Vi samarbeider med deg for å få en bedre forståelse av bedriftens unike mål og utfordringer. Vi kan også hjelpe deg med å finne ut hva som skiller deg ut som arbeidsgiver.

Teamene våre er også klar over at rekruttering og personaladministrasjon består av mange ulike deler, inkludert sourcing, introduksjonsprogram, opplæring og planlegging. Vi lar deg som kunde bestemme hvilke spesifikke HR-oppgaver du ønsker at teamet vårt skal håndtere, og hvilke oppgaver du ønsker å beholde internt.

Vi kan for eksempel håndtere den innledende sourcing- og screeningprosessen, og deretter la teamene dine gjennomføre intervjuer internt. Men vi kan også tilby helhetlige HR-løsninger. Denne høye graden av tilpasning sikrer at organisasjonen din får de tjenestene den trenger, uten å betale for tjenester du ikke har behov for.

Uansett hvilket nivå av tjenester bedriften din trenger, kan et samarbeid med Randstad hjelpe til med å øke medarbeidernes engasjement. Et høyere engasjement kan bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø for både fast ansatte, nyansatte og potensielle kandidater. Studier viser også at bedrifter med høyt engasjement på arbeidsplassen ofte presterer bedre enn bedrifter med mindre engasjerte medarbeidere.

bransjekompetanse

Med mer enn 60 års erfaring fra rekrutterings- og bemanningsbransjen har vi høy kompetanse på talenter. I motsetning til enkelte andre rekrutteringsselskaper begrenser vi ikke tjenestene våre til én bransje. I stedet dekker vi mange markeder, blant annet produksjon, finans, helsevesen, bygg og anlegg, juss og markedsføring, bare for å nevne noen.

Vi samarbeider også med kunder over hele verden, blant annet i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia. Denne globale eksponeringen gir oss en bedre forståelse av endringer og nye trender i arbeidsmarkedet og økonomien. Våre lokale kontorer gir oss et bedre perspektiv på talenttrender i ulike markeder og regioner. Derfor kan vi tilby den mest nøyaktige innsikten, rådgivningen og støtten som er tilgjengelig.

I tillegg tilbyr vi kundene våre veiledning og løpende støtte når de står overfor nye utfordringer og endringer i sine respektive markeder, slik at organisasjonen din raskt kan justere strategiene for rekruttering og talentforvaltning. På den måten kan dere møte de nye kravene og ligge i forkant av konkurrentene. Til syvende og sist er det slik at jo bedre bedriften din er i stand til å tilpasse seg nye utfordringer på arbeidsmarkedet eller endringer i arbeidstakernes forventninger, desto bedre blir medarbeideropplevelsen.

Gjennom våre skreddersydde løsninger kan Randstad-teamet tilby de tjenestene og den støtten du trenger for å skape et godt arbeidsmiljø for dine ansatte. Dette skaper en positiv arbeidsopplevelse og kan være det som skal til for å få kandidater til å takke ja til jobbtilbudet ditt og få dine nåværende ansatte til å bli værende.

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan et samarbeid med oss kan forbedre medarbeidernes opplevelse og ta virksomheten din til nye høyder.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her