Arbeidsstyrken er i stadig utvikling, og hvis man vil tiltrekke og beholde talenter i dagens stramme arbeidsmarked, er det viktig å vite hva som motiverer de ansatte. Ifølge Randstads globale employer brand-undersøkelse er et trivelig arbeidsmiljø en av de viktigste drivkreftene. Globalt sett rangerte de ansatte dette på fjerdeplass blant de fem viktigste grunnene til å velge en arbeidsgiver, og blant europeiske og latinamerikanske arbeidstakere kom det på andre- og tredjeplass.

I denne artikkelen kan du lese om hva som kreves for å skape ulike arbeidsmiljøer, alt fra planløsninger til sosiale interaksjoner. Du får også eksempler på hvordan organisasjoner tilpasser arbeidsmiljøet etter forretningsmodellens behov, samtidig som forholdene blir bedre for de ansatte.

Randstads Employer Brand Research kan hjelpe deg med å finne ut hva som motiverer de ansatte.

Available for a white turquoise and blue background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvorfor det å skape et ideelt arbeidsmiljø er avgjørende for bedriftens suksess.

last ned vår 2023-rapport nå

kjennetegn ved et ideelt arbeidsmiljø

Vi er alle unike, så selv om vi utfører nøyaktig samme jobb som kollegaene våre, kan vi ha ulike ønsker når det gjelder arbeidsmiljøet. Utfordringen for bedriftene er derfor å gjøre arbeidsområdene fleksible nok til å tilfredsstille de fleste, samtidig som de er kostnadseffektive.

komfort

Komforten for de ansatte har kommet langt siden den første industrielle revolusjonen. For å fremme de ansattes fysiske og psykiske helse må du imidlertid prioritere de fysiske aspektene ved arbeidsmiljøet. Dette prinsippet gjelder spesielt for virksomheter i arbeidsintensive bransjer som produksjon og logistikk. Arbeidsgivere som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet, bør vurdere følgende:

kroppsholdning: Uansett om de ansatte sitter eller står, bør de ha ergonomiske møbler som tilrettelegger for gode arbeidsstillinger. Fleksible arbeidsstasjoner som stå- og sittepulter, heve- og senkepulter og justerbare kontormøbler gjør det enklere for de ansatte å finne komfortable stillinger i løpet av arbeidsdagen.

belysning: I utgangspunktet skal belysningen oppfylle de ansattes behov uten å blende for mye. Men nyskapende belysningsløsninger kan bidra til å forbedre de ansattes arbeidsmoral og dermed også produktiviteten. For eksempel kan man skape en hyggeligere atmosfære ved å tilføre mer naturlig lys, bruke estetiske armaturer og sørge for individuell arbeidsbelysning. I tillegg kan det å bytte til LED og andre energieffektive lyskilder bidra til å redusere organisasjonens karbonavtrykk.

temperatur: Selv om du ikke kan tilfredsstille alle når det gjelder temperatur på arbeidsplassen, bør du finne et nivå som passer for de fleste ansatte – ekstreme temperaturer, enten det er iskaldt eller stekende varme, kan påvirke arbeidshelsen negativt og gå ut over produktiviteten. Minimums- og maksimumstemperaturer varierer fra land til land, så gjør noen undersøkelser hvis du har flere lokasjoner. Health and Safety Executive Services i Storbritannia foreslår for eksempel en minimumstemperatur på 16 °C, eller 13 °C hvis arbeidet er anstrengende. Foreløpig finnes det ingen maksimumsgrense i Storbritannia, men hetebølger den siste tiden kan føre til ny lovgivning.

lydstyring: Åpne kontorlandskap gir muligheter for kreativ deling, men kan også føre til en støyende atmosfære. Hjelp de ansatte med å finne roen med hodetelefoner eller et eget rom for stille arbeid. Akustiske paneler, gulvbelegg, myke materialer og planter kan også bidra til lyddemping. Hvis de ansatte har klaget over lydforstyrrelser, bør du vurdere å gjennomføre en støymåling for å kartlegge desibelnivået i ulike deler av bygningen.

fargeterapi: Dekorative elementer og kreativ bruk av farger kan ha stor betydning for atmosfæren på arbeidsplassen. Myke blå- og grønntoner skaper tradisjonelt en beroligende atmosfære, mens sterke gule og røde farger gir positiv energi. Det er imidlertid viktig å finne en god balanse, slik at de ansatte ikke sovner eller blir overstimulerte. I tillegg kan det hende at enkelte avdelinger ønsker en annen atmosfære enn andre.

1
1

fleksibilitet

Et fleksibelt arbeidsmiljø er et miljø der du kan endre oppsettet for å fokusere på arbeidsprosessene. Rom som kan deles opp eller slås sammen med et tastetrykk, rullende møbler og flere stikkontakter gjør det for eksempel enkelt å ommøblere. Uansett hvordan arbeidsplassen er utformet, er det viktig at den fremmer kommunikasjon, kreativitet og samarbeid.

Å skape fleksibilitet på arbeidsplassen handler ikke bare om å tilpasse de fysiske lokalene. Arbeidstakerne ønsker å kunne velge hvor (71 %) og når (83 %) de vil jobbe. Randstads Workmonitor 2023-undersøkelse viser dessuten at 45–50 % av voksne mellom 18 og 34 år ikke ville takket ja til et jobbtilbud uten denne typen fleksibilitet.

Bedrifter med flere funksjonærer kan ha lettere for å innføre fjernarbeid og endringer i arbeidstidsordninger. Men også produksjonsarbeidere setter pris på slike endringer, og over 60 % av dem oppgir at jobbfleksibilitet vil gi dem mulighet til å tilbringe mer tid med familien. Hvis organisasjonen din ønsker å tilby denne typen frynsegoder og samtidig gjøre dem praktiske med tanke på produktiviteten, må du forstå hva som driver de ansatte.

2
2

sosialt

For at en bedrift skal blomstre, kreves det samarbeid mellom flere team, fra produksjonsmedarbeidere til selgere og alle mellom dem. Å dele ideer er avgjørende for å stimulere den kreative prosessen og holde virksomheten innovativ.

Som HR-leder er det ditt ansvar, sammen med andre ledere i bedriften, å oppmuntre til samarbeid, enten det skjer fysisk eller virtuelt. Så hvordan kan du oppmuntre teammedlemmene til å ta kontakt med hverandre? Ta utgangspunkt i følgende tips.

 • etabler en åpen-dør-policy for å vise de ansatte at tilbakemeldinger er velkomne.
 • planlegg regelmessige idédugnader
 • lær teamledere/ledere hvordan de kan bli mer effektive i jobben sin ved å delegere i stedet for å detaljstyre

 • gi de ansatte mulighet til å komme i kontakt med og lære av erfarne veteraner på sitt felt gjennom mentorskap og coaching.
 • fremme bedrifts-/teamarrangementer der medarbeiderne kan omgås hverandre på en morsom måte – medarbeidere som har et godt forhold til hverandre, jobber bedre sammen.

Det er avgjørende at de ansatte føler seg komfortable med å dele ideer og samarbeide. Det ideelle arbeidsmiljøet må selvsagt utelukke mobbing og trakassering, og det er HR-avdelingens ansvar å bidra til å bekjempe slik atferd. Sørg for å ha hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for å oppmuntre de ansatte til å rapportere slike problemer.

3
3

meningsfylt

Medarbeiderne ønsker å føle tilhørighet, og det å dele organisasjonens mål og verdier kan vise dem at de er del av et større formål. Kommunikasjon er nøkkelen her. Vet alle medarbeiderne hvordan jobben deres passer inn i bedriftens mål? Denne informasjonen kan formidles gjennom ledere, nyhetsbrev eller allmøter. I tillegg bør du se etter måter å skape felles opplevelser på, på tvers av medarbeidergrupper, også de som jobber eksternt.

Medarbeidere som har en lidenskap for det de gjør, trives bedre på jobben og i livet. Gallups State of the Global Workplace Report viser at det er en direkte sammenheng mellom motivasjon på arbeidsplassen og generell trivsel. Men dessverre går over halvparten av verdens arbeidstakere glipp av denne gleden.

Et stimulerende arbeidsmiljø kan bidra til at de ansatte jobber bedre og får det bedre på andre områder i livet. Randstads 2023-undersøkelse av ansattes tankesett viste at "folk legger stor vekt på hvordan de blir behandlet og har det på arbeidsplassen". Ha dette i bakhodet når du vurderer hvordan bedriften din verdsetter sine ansatte.

utfordrende

For å skape et positivt arbeidsmiljø må du tilby de ansatte muligheter for vekst, både vertikalt og horisontalt. Ifølge Randstads employer brand-undersøkelse var karriereutvikling den femte viktigste motivasjonsfaktoren for ansatte globalt og den nest viktigste i Latin-Amerika. Rapporten viser imidlertid også at europeiske selskaper generelt sett har mangler i denne kategorien.

For å bygge opp under en kultur for læring og utvikling kan du vurdere å tilby følgende:

 • opplæring i ny teknologi, lederskap og personlig utvikling
 • muligheter for mentorskap 
 • karrierecoaching-tjenester
 • eksterne klasserom

Oppdag andre måter å tiltrekke seg og beholde talenter på. Last ned vår 2023-rapport om employer branding:

Available for a white turquoise and blue background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvorfor det å skape et ideelt arbeidsmiljø er avgjørende for bedriftens suksess.

last ned vår 2023-rapport nå

hvordan bedrifter skaper ideelle arbeidsmiljøer

Som så mange andre verdifulle mål krever utviklingen av et dynamisk arbeidsmiljø en reisetankegang. Det er en kontinuerlig prosess der du kan feire milepæler underveis i stedet for å tenke "en gang for alle".

Nedenfor finner du eksempler på arbeidsmiljøer fra andre selskaper som har tatt denne reisen – ett skritt av gangen.

Toyota

Når det gjelder arbeidsmiljøet på fabrikker, er Toyotas produksjonssystem anerkjent som en av de mest innovative måtene å forbedre effektiviteten og fremme samarbeid på. Et av konseptene som bidrar til et positivt arbeidsmiljø, er å gi arbeiderne på gulvet mer makt – Jidoka. Hver enkelt arbeider kan stoppe hele produksjonslinjen hvis han eller hun oppdager et problem. Rask oppmerksomhet og forbedring av prosesser for å øke effektiviteten bidrar til at arbeiderne føler seg som en nødvendig del av hele produksjonsprosessen, noe som øker følelsen av tilhørighet. Toyota har konsekvent vært blant de beste arbeidsgiverne i Randstads Employer Brand-undersøkelse i Argentina.

louis vuitton moët hennessy

LVMH, en multinasjonal organisasjon som spesialiserer seg på luksusprodukter, er en av de fem beste arbeidsgiverne i Frankrike, ifølge en undersøkelse utført av Randstad. Dette skyldes blant annet selskapets merkevarestrategi, som gir de ansatte en attraktiv lønn og fordelene ved et plettfritt omdømme.

Potensielle jobbsøkere kan raskt identifisere positive sider ved selskapets arbeidsmiljø ved å skanne talentsiden, som promoterer:

 • mangfold
 • vekstmuligheter
 • følelse av tilhørighet
 • fleksibilitet
 • meningsfullhet
 • miljøansvarlige bedriftsverdier

oracle

Ifølge en undersøkelse utført av Randstad er teknologiselskapet Oracle en av de beste arbeidsgiverne i Storbritannia når det gjelder trivelig arbeidsmiljø. Selskapet kom også på tredjeplass når det gjelder balanse mellom arbeid og privatliv i 2022. 

I tillegg til en komplett pakke med helse- og økonomiske fordeler tilbyr Oracle noen unike frynsegoder til sine ansatte, blant annet muligheter til å kjøpe ekstra feriedager og rabatter på billeasing og andre kjøp. Blant de andre velferdstilbudene kan nevnes et sykle til jobben-program, yogatimer og medlemskap i treningssentre.

For å gi de ansatte mulighet til å gjøre en forskjell i verden, matcher Oracle personlige donasjoner til veldedige organisasjoner i tillegg til selskapets årlige bidrag. Til slutt får alle ansatte 40 betalte timer med frivillig arbeid i året, slik at de kan gi noe tilbake til det programmet de ønsker.

General Electric

I over 25 år har General Electric fokusert på å skape et ideelt arbeidsmiljø for kvinner og dermed øke deres deltakelse. Det multinasjonale selskapet, som har hovedkontor i USA, har avdelinger innen luftfart, fornybar energi og helsetjenester. Ifølge mangfoldsrapporten for 2021 er halvparten av styrets lederstillinger besatt av kvinner, og antallet kvinnelige ansatte har økt i alle sektorer fra året før.

GEs suksesstrategier omfatter blant annet:

 • å betale menn og kvinner likt, innenfor en differensiering på 1 %.
 • sponsing av ressursgrupper for ansatte for å sikre at det tas hensyn til ulike talentbehov i alle nye retningslinjer og prosedyrer.
 • gjøre opplæringsprogrammer tilgjengelige for en mangfoldig gruppe ungdommer for å bidra til å fremme lysten til å lære realfag, og dermed skape en fremtidig talentpool.
 • utjevne rekrutteringsprosessene for å tiltrekke seg underrepresenterte minoriteter
 • Gjennomføre «stay»-intervjuer med nåværende ansatte for å identifisere utfordringer og styrker.

De ovennevnte eksemplene på arbeidsmiljøer ovenfor er bare et lite utvalg av de mange måtene organisasjoner innretter seg på for å tiltrekke seg attraktive medarbeidere. Arbeidsmiljøet bør gjenspeile bedriftens verdier og forretningsmodell. Men uansett om du har 200 eller 2000 ansatte, må arbeidsmiljøet også støtte den enkelte medarbeider og dennes trivsel.

Er du nysgjerrig på hvordan du tiltrekker deg og beholder de beste talentene i en organisasjon? Last ned vår Randstad Employer Brand Rapport:

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her