271
271

HR-avdelingen har et bredt spekter av oppgaver og mange utfordringer, men en av de største er uten tvil å rekruttere og beholde ansatte. En studie fra Society of Human Resource Management viser at talent management, eller talentforvaltning, vil bli en av de største utfordringene innen 2022. Her er hovedgrunnene: 

1. høyere lønnskrav

Ansatte føler et konstant press på å tjene bedre. Det kan være for å forsørge seg selv og sine nærmeste, eller det kan være andre samfunnsmessige årsaker som skaper dette presset. Når de føler at lønnen ikke er bra nok, vil de ikke nøle med å ytre sin misnøye, noe som raskt kan ha smitteeffekt. I en nylig undersøkelse uttalte arbeidstakere at lønn er den viktigste medvirkende faktoren til generell trivsel på arbeidsplassen. Det skaper en vanskelig situasjon for enhver HR-leder, når man skal balansere kravet om å holde de ansatte fornøyde samtidig som kostnadene skal holdes nede. Når det gjelder å holde på de ansatte er det jo opp til selskapet og HR å bestemme hvor mye hver ansatt er verdt.

2. minkende kandidattilfang

Når arbeidsledigheten økte på slutten av 2000-tallet, var det enkelt for arbeidsgivere å finne talentfulle nye kandidater, fordi tilfanget var så stort. Nå som arbeidsledigheten har falt til under 4 %, er det imidlertid mye vanskeligere å finne nye ansatte. Hvis du ikke har ressursene som gjør at du kan tilby de beste betingelsene i form av lønn, bør din bedrift vurdere andre positive ordninger, som fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor eller andre fordeler som arbeidstaker vil anse som et gode.

3. lite tiltrekkende selskapskultur

Yngre ansatte (spesielt millenials) forventer et annet arbeidsmiljø enn de litt eldre arbeidstakeren. En millenial vil ikke nødvendigvis være fornøyd ved å møte på et kontor, sitte ved et skrivebord, gjøre jobben, også gå hjem på slutten av dagen. De ser etter jobber som tilbyr fordeler som uformell, åpen kommunikasjon, fleksibel arbeidstid og meningsfylte arbeidsoppgaver med klare mål. Bedrifter som ikke oppfyller et minimum av disse kravene, vil kunne få store utfordringer i forhold til å rekruttere kandidater fra disse gruppene.

4. økt turnover blant de ansatte

HR-ledere kjemper en kamp mot stadig økende turnover blant de ansatte. The Center for American Progress sine undersøkelser viser at et selskap i gjennomsnitt betaler 20 % av en ansatts lønn i rekrutteringskostnader når de skal finne en kvalifisert etterfølger. Dette tallet er vanligvis mye høyere for stillinger som krever høyere utdannelse eller spesialopplæring. Det betyr da at om man klarer å beholde medarbeidere, så vil dette gi gode resultater for selskapet. Motsatt vil det bety at høy turnover raskt kan påvirke en ellers positiv bunnlinje.

5. manglende lederkultur

Ifølge Society for Human Resource Management er det generelt høyest turnover blant topplederne i virksomheten. Dette skaper en vanskelig utfordring for HR i form av mangel på kultur i organisasjonen. For å forebygge dette problemet bør HR-lederne snakke med den nåværende ledelsen for å utvikle en plan for opplæring og onboarding av nye ledere. Dette er en krevende oppgave, men et proaktivt tiltak som i det lange løp kan spare virksomheten for store kostnader og utfordringer.

Vil du lese mer om employer branding? Last ned vår globale rapport fra 2018, der vi har spurt 175 000 arbeidstakere i 30 land om hva de legger vekt på ved valg av arbeidsgiver

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her