Hvis mangfold, rettferdighet og inkludering ikke er på agendaen når du setter rekrutterings- og arbeidsstyrkeprioriteringer, bør de være det. Stadig flere jobbsøkere ser på mangfold som attraktivt (eller til og med essensielt) når de ser etter en arbeidsgiver. Og mange studier har vist at mer mangfoldige organisasjoner til og med presterer bedre økonomisk.

Hvis din bedrift er i de tidlige stadiene av sin reise med mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet og du ser etter argumenter, inspirasjon og motivasjon til å begynne å jobbe aktivt med det, vil denne artikkelen gi deg ressursene du trenger. La oss se nærmere på noen av de dokumenterte fordelene med mangfold, rettferdighet og inkludering på arbeidsplassen.

inclusion

last ned sjekklisten vår for å forme en mer inkluderende rekrutteringsprosess.

last ned sjekkliste

mangfold på arbeidsplassen fører til sterkere økonomisk ytelse

Det er et faktum at det å ha en mer mangfoldig gruppe ansatte fører til bedre forretningsprestasjoner. Det er ikke så overraskende når du tenker på at grupper av mennesker med forskjellige bakgrunner, erfaringer og innsikter kan være bedre til å finne innovative løsninger på utfordringer enn en mer homogen gruppe.

En rekke institusjoner og konsulentorganisasjoner har undersøkt forretningsgrunnlaget for mangfold i mange år, og resultatene taler for seg selv. En studie fra 2021 utført av SQW og bestilt av Storbritannias Financial Reporting Council fant en positiv sammenheng mellom andelen kvinner i selskapets styrer og selskapets økonomiske resultater.

Konsulentfirmaet McKinsey har forsket på dette området i mange år, og i deres nyeste rapport fra 2023, hvor de analyserte tusenvis av selskaper over hele verden, fant de at selskaper i den øverste kvartilen for etnisk mangfold var 39 % mer sannsynlig å overgå konkurrentene enn de i den nederste kvartilen.

en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke tiltrekker seg toppkandidater

Å ansette topp talent er en stor utfordring i nesten alle bransjer for øyeblikket. Selskaper står overfor tøffere konkurranse enn noen gang for å tiltrekke og ansette medarbeidere med de ferdighetene og bakgrunnene de trenger.

Hvis din bedrift også står overfor dette problemet, har du virkelig ikke råd til å ignorere mangfold og inkludering. For eksempel, hvis du ikke har gjort kontormiljøet ditt fullt tilgjengelig for å inkludere kolleger med funksjonshemninger, vil du slite med å rekruttere personer med funksjonshemninger – og potensielt gå glipp av en viktig pool av topp talent i prosessen.

I tillegg viser flere undersøkelser at det er blant de viktigste egenskapene jobbsøkere ser etter hos en arbeidsgiver. Vår egen Workmonitor-rapport for 2024, som undersøkte 27 000 ansatte i 34 markeder, fant at 39 % av folk ikke ville akseptert en jobb hvis selskapet ikke gjorde en proaktiv innsats for å forbedre sitt mangfold og rettferdighet. Tilsvarende ville 38 % avvist jobben hvis selskapet ikke samsvarte med deres miljø- og sosiale verdier – med denne andelen økende til 47 % blant respondenter i Generasjon Z.

Ikke undervurder effekten av en følelse av tilhørighet på arbeidsplassen kan ha. Når potensielle kandidater ser personer med lignende bakgrunn lykkes i din bedrift, er det en sterk sjanse for at de vil akseptere jobbtilbudet ditt i stedet for en konkurrent.

suksess med mangfold, rettferdighet og inkludering gir deg en konkurransefordel

Selskaper som investerer i mangfold og inkludering opplever en rekke fordeler – både økonomiske og kulturelle. Så når stadig flere selskaper begynner å jobbe aktivt med å styrke sitt mangfold, risikerer organisasjoner som fortsetter å ignorere det å bli etterlatt. 

For mange selskaper haster det — flere og flere undersøkelser og studier viser at mangfold og inkludering klatrer opp på agendaen for selskaper av alle størrelser. Ifølge McKinsey vil selskaper globalt bruke 15,4 milliarder dollar på mangfold og inkludering innen 2026, mer enn det dobbelte av de 7,5 milliardene som ble brukt i 2020.

Female sitting at a table with laptop talking to male with coffee mug at home
Female sitting at a table with laptop talking to male with coffee mug at home

mangfold og inkludering kan hjelpe med å utvikle internt talent

Samtidig som selskaper står overfor ansettelsesutfordringer, blir det også vanskeligere å holde på eksisterende ansatte.

Dagens arbeidstakere, spesielt de fra yngre aldersgrupper, er historisk 'illojale' mot sine arbeidsgivere — hvis de er misfornøyde eller får et bedre tilbud, er de mer sannsynlige til å bytte jobb. En undersøkelse fra 2023 av arbeidstakere utført av PwC fant for eksempel at 35 % av respondentene fra Generasjon Z planla å bytte jobb det neste året, sammenlignet med 26 % av hele undersøkelsesgruppen.

Din bedrift har potensial til å dra nytte av denne trenden siden det gjør det lettere å tiltrekke talent fra konkurrenter. Men det ødelegger også dine retensjonsrater, skaper kostnader gjennom tidkrevende onboarding-prosesser og gjør det vanskeligere å utvikle internt talent. Hvordan kan du pleie morgendagens ledere når de kanskje planlegger å forlate selskapet om noen år?

inclusion

last ned sjekklisten vår for å forme en mer inkluderende rekrutteringsprosess.

last ned sjekkliste

Fokus på å gjøre arbeidsplassen og den generelle bedriftskulturen mer inkluderende og mangfoldig kan være nøkkelen. Ansatte ønsker å føle seg representert, respektert og inkludert i sin bedrift, og som Randstad CEO Sander Van’t Noordende sa i dette Harvard Business School-podcastintervjuet: “Det ene tipset jeg vil gi til bedriftsledere og HR-ledere: Vær svært oppmerksom på hva talent leter etter, for hvis du vil ha de beste menneskene, må du gi dem det de ønsker. Ikke alt alltid hele tiden. Men hvis tilbudet ditt til talenter ikke er det “riktige”, vil hele organisasjonen få problemer.”

mangfoldig og inkluderende ledelse

Å fremme mangfold og inkludering i lederteamet ditt er viktig for å beholde ansatte og utvikle talenter. Ansatte er mer sannsynlige til å bli værende hvis de ser personer med lignende bakgrunn i ledende posisjoner. Ledere har også stor innflytelse på bedriftens kultur. Hvis de støtter inkludering, vil det sannsynligvis spre seg til hele organisasjonen.

Studier har vist at mangfoldige lederteam tar bedre strategiske beslutninger og gjør smartere investeringer. Dette gjelder spesielt når teamet har variasjon i nasjonalitet, alder, kjønn, karrierevei og bransjebakgrunn.

En studie publisert i Harvard Business Review undersøkte selskaper i risikokapitalbransjen over flere år. Forskerne analyserte mangfoldet i lederteamene og resultatene av titusenvis av investeringer. De fant at mangfold "betydelig forbedrer økonomisk ytelse" og øker sjansen for lønnsomme investeringer. 

tenker du på hvordan du kan øke mangfoldet i din bedrift?

Fordelene med mangfold, rettferdighet og inkludering for store organisasjoner er klare. Men å visualisere hvordan det faktisk ser ut i praksis kan være vanskelig. Hva trenger din organisasjon å ha for å bli ansett som ‘mangfoldig’? Hvordan ser rettferdighet ut på arbeidsplassen i virkeligheten? Hvordan ser en inkluderende kultur ut sammenlignet med en ikke-inkluderende?

om forfatteren
yngvild hjetland
yngvild hjetland

Yngvild Hjetland

strategic client manager

Yngvild har utdannelse innen sosialantropologi og markedsføring. Gjennom mange års erfaring innen HR, rekruttering og organisasjonsutvikling har hun utviklet en sterk evne til å identifisere og fremme talent. Dette har gitt henne et skarpt blikk for menneskelige ressurser og kulturell dynamikk. Yngvild er spesielt engasjert i sosial bærekraft og dedikert til å fremme mangfold, likestilling og inkludering. Hun er en relasjonsbygger med ønske om å skape rettferdige og bærekraftige arbeidsplasser hvor alle får like muligheter til å lykkes.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her