Hvis du ønsker å bygge et sterkt employer brand med en arbeidsstyrke som løfter bedriften og skaper økonomisk suksess, må du fokusere på mangfold og inkludering.

Forskning viser at ansatte med et bredt mangfold i alder, kjønn, etnisk opphav, nasjonalitet og faglig bakgrunn kan gjøre at selskapet blir mer innovativt, oppnår bedre økonomiske resultater og blir mer attraktivt for høyt kvalifiserte arbeidstakere.

Dette er sannsynligvis en stor fordel for selskapet ditt, spesielt når flere selskaper enn noensinne sliter med å tiltrekke og ansette topptalent.

la oss ta en prat.

la oss ta en prat.

booke en avtale

I tillegg har forskning fra firmaer som McKinsey til og med funnet en korrelasjon mellom mangfold og økonomisk ytelse – så det er en klar forretningsgrunn til hvorfor mangfold er viktig på arbeidsplassen.

Hvis du er ivrig etter å komme videre i mangfoldsreisen, men ikke er sikker på hvordan du tar de neste stegene, kan det være verdt å vurdere å få hjelp fra en ekstern partner som Randstad. I denne artikkelen vil vi dekke noen av de viktigste måtene vår ekspertise kan bidra til å øke mangfoldet i organisasjonen din, og forklare de viktigste bidragene vi kan gi som du kanskje sliter med å implementere selv.

data om hva arbeidstakere ønsker fra DEI-initiativ

For å appellere til det bredest mulige utvalget av søkere, må du vite hva moderne jobbsøkere ser etter hos en potensiell arbeidsgiver.

Data fra Monster viser for eksempel at over fire av fem jobbsøkere fra generasjon Z sier at en forpliktelse til mangfold og inkludering er en viktig faktor de ser etter hos en arbeidsgiver. Vår egen Workmonitor-undersøkelse fra 2024 forteller en lignende historie — globalt sa mer enn en tredjedel (37 %) av våre respondenter at de ikke ville jobbe for et selskap som ikke forsøkte å forbedre mangfold og rettferdighet.

Den samme Workmonitor-studien, der vi undersøkte over 27 000 arbeidstakere i 34 land, avdekket også et viktig forståelsesgap mellom arbeidsgivere og yngre arbeidstakere. 40 % av generasjon Z-respondentene og 34 % av millennialene sa at deres arbeidsgiver ikke forstår deres generasjon. Noen av disse arbeidstakerne kan fortsatt være i de tidlige stadiene av karrieren, men de vil snart utgjøre flertallet — og arbeidsgivere som henger etter på DEI i dag, vil slite med å tiltrekke dem i morgen.

Vi spesialiserer oss på å samle, tolke og handle på innsikt som dette. Vi vet fra erfaring at å forstå arbeidsstyrkens holdninger og tilpasse seg dem er avgjørende for langsiktig overlevelse. I mer enn 20 år har vi gjennomført forskning på hvilke faktorer som virkelig betyr noe for ansatte. Denne informasjonen er essensiell når du prøver å bygge et overbevisende employer brand og tiltrekke topptalent — en nøkkelfaktor for fremtidig forretningssuksess. Det er kun ved å samarbeide med en erfaren partner at du får tilgang til dyp kunnskap om målgruppene dine som kan hjelpe deg med å nå og tiltrekke dem.

Two female having a conversation
Two female having a conversation

friske perspektiver på mangfold og inkludering i rekruttering

Hvis du vil ansette mangfoldig talent, er det fornuftig å ha et bredt spekter av stemmer og bakgrunner i rekrutteringsteamet ditt.

Ditt eksisterende team kan være svært talentfullt og kvalifisert, men hvis de alle deler en lignende bakgrunn, er det en risiko for at de kan gå glipp av noe. For eksempel kan de foretrekke å hente kandidater fra de samme kildene, som spesifikke universiteter eller rekrutteringsarrangementer. Eller de kan fokusere for mye på en bestemt plattform når de promoterer stillingsannonser, mens de ignorerer andre — for eksempel å bruke mye tid på LinkedIn mens de ignorerer Instagram. De kan lykkes med å finne gode kandidater, men de vil gå glipp av en stor del av talentpoolen rett og slett fordi de ikke vet at den eksisterer.

Disse eksemplene viser fordelene med et mangfoldig rekrutteringsteam. Ved å involvere kolleger med forskjellige bakgrunner og erfaringer, vil du åpne opp nye veier for talentoppdagelse. Som Harvards retningslinjer for "hiring for diversity" forklarer:

"Ulike bakgrunner og perspektiver fører til en rekke ideer, kunnskap og måter å gjøre ting på. Det motsatte er ofte også sant: teammedlemmer fra samme bakgrunn kan ta handlinger basert på et smalt spekter av erfaringer. Ved å sikre at teamet ditt inkluderer ansatte fra ulike sosiale og kulturelle bakgrunner, vil du utvide spekteret av perspektiver, kunnskap og tilnærminger som beslutninger blir tatt fra."

Å samarbeide med Randstad vil definitivt utvide bakgrunnen til teamet ditt, men det vil også gi deg en ny, upartisk vurdering av rekrutteringsmetodene dine. Det tar ikke lang tid for en erfaren rådgiver med et nytt perspektiv å oppdage forbedringsområder i prosessen din som du kanskje har oversett. Selv denne typen mangfold kan skape en mer rettferdig rekrutteringsprosess som skaper mer mangfoldige team.

Som Audra Jenkins, chief diversity and inclusion officer at Randstad US,råder: "Sørg for at du har et mangfoldig team som ser etter mangfoldige perspektiver. Dette hjelper også organisasjonen med å være mer relaterbar for et mangfoldig talent."

la oss ta en prat.

la oss ta en prat.

booke en avtale

målrettet rekruttering for å øke mangfoldet i arbeidsstyrken

En annen anbefaling fra vår Chief Diversity and Inclusion Officer er å implementere en "jakt og samler"-tankegang når du vil finne og engasjere deg med et bredt spekter av talent, i stedet for å bare "poste og be" om at mangfoldige kandidater vil komme til deg.

Hvis selskapet ditt ikke allerede er mangfoldig, kan det rett og slett skyldes at employer brandet ditt ikke er sterkt nok blant gruppene du ønsker å rekruttere. Bruk av målrettet rekruttering gjør det mye enklere å nå grupper du ellers ikke ville kunne nå – grupper uten eksisterende forhold til eller kunnskap om selskapet ditt.

Suksessen med våre målrettede rekrutteringsinitiativer i å skape mangfoldige arbeidsplasser har blitt fremhevet av lokale initiativer og partnerskap vi har dannet med ikke-statlige organisasjoner, regionale myndigheter og foreninger som hjelper oss med å finne mangfoldig talent. Eksempler inkluderer Without Borders, et program lansert av Randstad Italia som har som mål å ansette migranter og flyktningervårt samarbeid med Get Skilled Access i Australia, som fokuserer på å bryte ned barrierer for sysselsetting for mennesker med funksjonshemninger, og Hire Hope i USA som tilbyr karriereforberedende opplæring og jobbplaseringstjenester til sårbare kvinner.

Å bygge opp disse omfattende partnerskapene og talentpoolene er utenfor rekkevidde for de fleste HR-avdelinger, selv i store internasjonale selskaper. Men ved å samarbeide med en partner som Randstad, får du tilgang til et bredere spekter av talent som beriker selskapet ditt og skaper mer mangfoldige team.

Dette er bare noen av måtene samarbeid med en partner som Randstad kan gi dine DEI-initiativ et betydelig løft. Likevel må den riktige tilnærmingen alltid tilpasses din organisasjon.

Hvis du ønsker mer informasjon før du tar en beslutning, ta en titt på denne nedlastbare veiledningen – den dekker vår tilnærming til rekruttering og gir deg en idé om hvordan et bemanningspartnerskap med Randstad kan se ut i ditt selskap.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som opprinnelig ble publisert 18 August 2021.

om forfatteren
yngvild hjetland
yngvild hjetland

Yngvild Hjetland

strategic client manager

Yngvild har utdannelse innen sosialantropologi og markedsføring. Gjennom mange års erfaring innen HR, rekruttering og organisasjonsutvikling har hun utviklet en sterk evne til å identifisere og fremme talent. Dette har gitt henne et skarpt blikk for menneskelige ressurser og kulturell dynamikk. Yngvild er spesielt engasjert i sosial bærekraft og dedikert til å fremme mangfold, likestilling og inkludering. Hun er en relasjonsbygger med ønske om å skape rettferdige og bærekraftige arbeidsplasser hvor alle får like muligheter til å lykkes.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her