Det enkle svaret: markedet er mer eller mindre kandidatstyrt, skiller du deg ikke ut som en attraktiv arbeidsgiver vil du tape kampen om de beste talentene.

Riktignok: bak enhver enkel formulering av et svar, skjuler det seg alltid tall og fakta. Vi ser nærmere på hva som er med på å styre kandidatene og hvorfor employer branding er mer viktig nå enn noen gang før.

hvorfor-employer-branding-er-viktig.webp
hvorfor-employer-branding-er-viktig.webp

Arbeidsmarkedet er for øyeblikket i en uavklart situasjon med tanke på virusepidemien. Dette påvirker stillingsmarkedet på uforutsigbare måter vi ikke kunne forutsatt bare noen måneder tilbake. Kompetanse er likevel mangelvare på mange områder. Det å ha et sterkt employer brand gir positive utslag både i forhold til å beholde de beste ansatte, få ny kompetanse, og i tillegg vil det påvirke kostnaden ved selve ansettelsen. Undersøkelsen HR-trender, som Randstad publiserte i 2019 viser at bedrifter med svakt omdømme og employer brand må betale mellom 10 og 20 % mer for den samme kompetansen som bedrifter som har sakene på stell. 

flere relevante og kompetente søkere

Det hjelper ikke få inn masse søknader i søkerbunker dersom ingen av disse er relevante, eller sitter med den riktige kompetansen for jobben. Sitter du med rekrutteringsansvaret i bedriften din? Da kjenner du deg helt sikkert igjen i dette, og vet at dette er en utfordring for mange som rekrutterer i dag.

Attraktive arbeidsgivere kan få så mye som dobbelt så mange søknader som dem som ikke oppfattes som attraktive. I 2019 publiserte vi rapporten Randstad Employer Brand Research der vi intervjuet over 4000 norske arbeidstakere og blant annet stilte spørsmål knyttet til hva som skal til for å motivere ansatte til bytte arbeidsgiver. I undersøkelsen går det frem at 50 % ikke ønsket å jobbe for et selskap med et dårlig rykte – selv med lønnsforhøyelse.

Allerede her er det tydelig at et dårlig employer brand kan føre til at du potensielt mister 50 % av de aktuelle kandidatene.

23 juni kl 14 arrangerer vi et 30 minutter webinar sammen med Anne Lindmo, der vi  presenterer vi vår årlige Randstad Employer Brand Research, og samtidig kårer Norges mest attraktive arbeidsgiver. Vil du være med på dette webinaret, så trykk på linken under.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvorfor er employer branding viktig?

trykk her for påmelding

du sparer tid og penger

En rekrutteringsprosess kan være både kostnads- og tidkrevende. Men det er ingenting som koster mer enn en feilansettelse. Dette byr på både direkte og indirekte kostnader. De direkte kostnadene er knyttet opp mot selve rekrutteringsprosessen og eventuell lønn i oppsigelsestiden.

Les mer om feilansettelser og hvordan du skal unngå de her: hvordan ansette rett person - 5 tips for å unngå feilansettelser.

Det riktignok mange ikke tenker på er de indirekte kostnadene. Feil person eller dårlige prestasjoner kan eksempelvis føre til tap av inntekter, kunder eller forårsake en ringeffekt som senker den generelle motivasjonen eller trivselen i bedriften.

Et godt employer brand kan riktignok i større grad forhindre dårlige ansettelser. Organisasjoner som investerer i en god kandidatopplevelse oppnår 70 % høyere kvalitet på nyansettelser.

Ordtaket «tid er penger» har heller ikke blitt til ved en tilfeldighet. I LinkedIn sin Ultimate List of Employer Brand Statistics estimeres det i at et godt employer brand kan redusere rekrutteringsprosessen med 1–2 ganger. For de aller fleste bedrifter vil den sparte tiden bety et betydelig kutt i kostnadene.

Har du et dårlig rykte kan du ikke bare risikere å få betraktelig mye færre søkere, du vil også risikere å betale minst 10 % mer per nyansettelse.

en god stillingsannonse holder ikke, kandidaten kommer til å se på ditt employer brand

Ene og alene er ikke lenger en stillingsannonse veien å gå for og appellere til kandidatene dine. De kommer til å se på ditt employer brand. I takt med teknologien, endrer vi mennesker oss også. Lurer vi på noe så søker vi det opp på nettet.

Akkurat sånn er det med ditt employer brand også. Så mye som 62 % av kandidatene sjekker ut bedriften på sosiale medier før de søker.

Er ikke funnene tilfredsstillende så vet vi allerede at 50 % med stor sannsynlighet ikke kommer til å søke.

Trenger du tips til gode stillingsannonser anbefaler vi at du laster ned vår guide: Slik utformer du en god stillingsannonse

dine ansatte blir ambassadører

En stor del av et vellykket employer brand er de ansatte sin tilfredshet. Så mye som 96 % er enig i at samsvar mellom personlige verdier og selskapets kultur er en nøkkelfaktor for hvor tilfreds de er med å jobbe der. Det er altså viktig at dette kommer frem når dere jobber med bedriftens employer brand.

Et annet interessant studie peker på at 76 % av ansatte som opplever stort samsvar mellom det arbeidsgiveren sier om seg selv og deres erfaring med å jobbe der vil med høyere sannsynlighet anbefale arbeidsgiveren som et sted å jobbe. I følge LinkedIn stoler kandidater tre ganger så mye på informasjon som kommer fra de ansatte enn fra bedriften selv, hva gjelder hvordan det faktisk er å jobbe der.

Med andre ord: et godt employer brand fører potensielt til at dine ansatte blir en mer kredibel ambassadør i en rekrutteringsprosess enn bedriften selv.

potensielt høyere inntekter

I en rekrutteringsprosess er ikke bare målet å finne en skikket kandidat, du skal finne en god ressurs til bedriften din. Personen skal også passe inn og bli en del av kulturen deres. Et selskap med en tydelig strategi for å engasjere ansatte har 67 % større sannsynlighet for å oppnå høyere inntekter pr. heltidsansatt på årsbasis. Et godt employer brand kan ikke bare spare deg for tid og penger på kort sikt, det vil altså i tillegg kunne være med på å øke de langsiktige inntektene.

Lyst til å bygge et sterkt employer brand uten at du har de største budsjettene? Hva med å lære av de beste? Les hvordan DNV GL, som vant prisen som Norges mest attraktive arbeidsgiver, mener skal til for å bygge et sterkt employer brand.

LES MER: Employer branding og hvorfor cash ikke bestandig er king

Hvis du konkret lurer på hvordan du skal gå fram anbefaler vi deg denne artikkelen.

LES MER: Hvordan bygge et sterkt employer brand

følg oss for å få mer kunnskap

Er du interessert i temaet employer branding oppfordrer vi deg til å følge bloggen vår. Randstad Employer Brand Research 2020 vil snart bli publisert, og som abonnent vil du kunne laste den ned så tidlig som mulig, slik at du får enda mer kunnskap om teamet. I august vil vi arrangere kåringen av Norges mest attraktive arbeidsgiver på Sentralen i Oslo under ledelse av Anne Lindmo. Her vil vi også gi en grundigere presentasjon av deler av rapporten. Er du abonnent vil du kunne delta gratis. 

23 juni kl 14 arrangerer vi et 30 minutter webinar sammen med Anne Lindmo, der vi  presenterer vi vår årlige Randstad Employer Brand Research, og samtidig kårer Norges mest attraktive arbeidsgiver. Vil du være med på dette webinaret, så trykk på linken under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her