82% av norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte. I den nye kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitor svarer 46 % av de norske respondentene at arbeidsgiver investerer i ny teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, mens bare 41 % sier at arbeidsgiveren bruker ressurser på utdannelse av de ansatte på disse områdene.

eivind_boe_no
eivind_boe_no

ansetter heller ny kompetanse

47 % av respondentene mener at digitalisering av arbeidslivet krever kunnskaper de ikke har i dag, 82 % ønsker å lære seg nye digitale ferdigheter for å være sikret jobb i framtiden, og 74 % mener at utvikling av digitale ferdigheter er arbeidsgivers ansvar.

– Vi har lenge sett en tendens til at arbeidsgivere heller rekrutterer ny kompetanse enn å utvikle egne medarbeidere. Som ansatt har man derfor mye å tjene på å styrke sin egen digitalkunnskap, sier Eivind Bøe, daglig leder i bemanning og rekrutteringsselskapet Randstad Norge.

positiv til teknologi, skeptisk til automatisering

Selv om mange opplever at de ikke har gode nok digitale kunnskaper, svarer 70 % at ny teknologi gir dem nye muligheter på jobben.

– Nordmenn har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og har glede og nytte av det både i jobbsammenheng og privat. Derfor er det ikke overraskende at vi er mer positive enn skeptiske. Å være redd for endring og tro at man kan stoppe utviklingen ved å bestemme at sånn vil vi ikke ha det, er et stadium vi er forbi, sier Bøe.

Skepsisen er likevel tydelig når det gjelder automatisering og kunstig intelligens. Bare 55 % svarer at disse teknologiene vil påvirke jobben deres på en positiv måte de neste 5-10 årene. I Kina er denne andelen, til sammenlikning, 88 %.

ansatte må ta ansvar selv

Nesten halvparten (49 %) av de norske respondentene sier at de utdanner seg innenfor digital teknologi på egenhånd.

– Det å holde seg løpende oppdatert blir bare viktigere og viktigere. Vi ser dette tydelig blant dem som søker jobber gjennom oss: øverst på ønskelisten er muligheten for egenutvikling og læring i jobben. Det kommer høyere opp på prioriteringslisten enn lønn. Å tilby utvikling og utdannelse er en viktig forutsetning for virksomheter som ønsker å rekruttere de beste arbeidstakerne, sier Bøe.

fem tips til hvordan du holder deg digitalt oppdatert

Er du bekymret for din egen kompetanse på det digitale feltet? Her er Randstad-sjefens tips til hvordan du kan holde deg digitalt oppdatert på jobben: 

  • Finn ut hvilke tilbud om utvikling som finnes internt i bedriften. Finnes det en pott man kan søke på til kurs eller videreutdanning? Sørg for å dra nytte av det som finnes.
  • Meld deg frivillig til brukergrupper som tester nye IT-systemer eller annen teknologi som bedriften innfører. Her er ofte ansatte ønsket som ambassadører for endring.
  • Ta i bruk ny teknologi selv, og innta en aktiv holdning. Spør, diskuter og lær av kollegaer, for eksempel rundt lunsjbordet.
  • Om du bytter arbeidsgiver, be om å få et punkt om utvikling og utdanning inn i arbeidskontrakten.
  • Bruk medarbeidersamtalen til å be om kurs. Velg et konkret kurs, som er direkte koblet til bedriftens behov.
about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her