Nå som det blir stadig vanskeligere å finne kvalifiserte arbeidstakere, er det mer utfordrende enn noensinne å tiltrekke seg de riktige kandidatene. Dette er en utfordring for HR-teamene i små og store selskaper, som ikke bare må få fatt i folk med den nødvendige kompetansen – men også må sørge for at de eksisterende ansatte er fornøyde og ikke slutter i jobben.

Med dette kan du spare mye tid og penger på å samarbeide med et spesialisert rekrutteringsbyrå, som frigjør tid og ressurser til andre viktige oppgaver. La oss ta en titt på noen av grunnene til at stadig flere selskaper velger å samarbeide med en rekrutteringspartner.

dere sparer tid

Rekruttering er en tidkrevende prosess som omfatter ulike oppgaver som å legge ut stillingsannonser, lese gjennom søknader og CV-er, gjennomføre intervjuer og sjekke referanser. Her må du gjøre alt riktig i alle ledd – feilansettelser kan koste deg dyrt. Allerede for 10 år siden beregnet Randstad at kostnadene ved en feilansettelse fort beløper seg på inntil en million kroner. 

Ved å overlate ansvaret for rekrutteringen til en rekrutteringspartner frigjør du og teamet tid dere kan bruke på å fokusere på kjernevirksomheten. Rekrutteringsbyråer har kompetansen og det omfattende nettverket som skal til for å kutte tiden brukt på kandidatsourcing og innledende kvalitetssikring til et minimum, slik at man effektivt kan bemanne ledige stillinger. 

Resultatet er at du får tak i de rette folkene raskere, samtidig som du har full kontroll over den endelige rekrutteringsbeslutningen. Når du samarbeider med en rekrutteringspartner, er det du som har det siste ordet og bestemmer hvem som skal ansettes – men du trenger ikke å være involvert i alle stadiene frem til dette punktet.

overhold arbeidsbetingelsene

Uansett hvor virksomheten din er basert, må dere følge alle lokale og internasjonale lover og regler om arbeidstakerrettigheter og arbeidsgiveransvar. Rekrutteringsselskaper har omfattende kunnskap om arbeidsrett og kan sikre at alt er etter boken når det gjelder:

  • å sikre at utlysningsteksten oppfyller alle lovkrav
  • ulike arbeidsavtaler
  • kompensasjonspakker for ledere og ansatte
  • håndtering av lønn og ansattfordeler
  • håndtering av prøvetid og eventuelle oppsigelser

Ved å samarbeide med en rekrutteringspartner kan du sikre at HR-avdelingen er oppdatert på alle gjeldende lover og forskrifter, øke medarbeidertilfredsheten, sikre effektiv drift og unngå å vikles inn i kostbare rettssaker som kan skade omdømmet.

Byrået kan også hjelpe deg med å ivareta personvernet og datasikkerheten, noe som er et must i vår digitale tidsalder. Ved å samarbeide med en rekrutteringspartner kan du dra nytte av kompetansen deres innen databeskyttelse og cybersikkerhet gjennom hele prosessen – fra å samle inn opplysninger til å lagre dem på en trygg måte.

eivind_boe_kronikk
eivind_boe_kronikk

unngå kompetansegapet

Arbeidsmarkedet er under press på grunn av en global mangel på kvalifisert arbeidskraft. Forskningen spår en mangel på rundt 85 millioner arbeidstakere på verdensbasis innen 2030, som betyr at det vil være et vedvarende underskudd av kvalifisert personell. 

Kompetansegapet er en utfordring for alle arbeidsgivere, men særlig for mindre selskaper som ikke har de økonomiske musklene til å konkurrere med store bedrifter som jakter på den samme kompetansen. Her kan et samarbeid med en rekrutteringspartner komme godt med. 

En av de største fordelene rekrutteringsselskapene kan tilby kundene, er tilgangen til et enormt nettverk av screenede kandidater med ulik bakgrunn og erfaring som du kan benytte deg av.

ta riktige lønnsbeslutninger

Å fastsette lønn for bestemte roller kan være en vanskelig balansegang. Å betale for mye har åpenbare økonomiske ulemper, men å betale for lite kan gjøre at du går glipp av dyktige medarbeidere som vil få bedre tilbud andre steder.

Når du konkurrerer om etterspurt kompetanse som kan gjøre en reell forskjell for bedriften din, må du finne den rette balansen. Tross alt er lønn fortsatt den viktigste faktoren når folk bestemmer seg for hvem de vil jobbe for. I Randstads Workmonitor-rapport for 2023 oppga over halvparten av respondentene at de var bekymret for hvordan de skulle få endene til å møtes på grunn av dyrtiden, og én av fem vurderte å bytte jobb for å få høyere lønn.  

Spesialiserte rekrutteringsbyråer er eksperter på dette feltet. De har inngående kjennskap til arbeidsmarkedet og kan tilby et pålitelig datagrunnlag og veiledning i hvilke lønnsnivåer bestemte jobbroller, bransjer og regioner ligger på, slik at sjansen øker betydelig for at du kan kapre rett kandidat med rett tilbud.

I tillegg vil et dyktig rekrutteringsbyrå kunne gi deg informasjon om andre goder og ansattfordeler som kan hjelpe deg å tiltrekke og holde på engasjerte ansatte. For eksempel kaster Randstads årlige employer brand-undersøkelse lys over viktige tilleggsmomenter, som de ansattes ønske om å ha en god balanse mellom jobb og fritid og høy grad av jobbsikkerhet, som er vel så viktig som lønnen.

Available for a navy white and yellow background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

last ned veiledningen vår: 10 viktige spørsmål å stille når du velger rekrutteringsbyrå

Last ned veiledningen vår her

effektiv onboarding

Det å ansette nye medarbeidere er både tidkrevende og kostbart, og forebygging av gjennomtrekk bør derfor være en prioritet.  Av de mange faktorene som påvirker graden av gjennomtrekk, er onboardingprosessen en av de enkleste å ta tak i. Statistikk fra organisasjonen Society of Human Resource Management (SHRM) viser at onboardingen spiller en viktig rolle for bedriftens evne til å holde på ansatte.

Ansatte med en positiv onboardingopplevelse har over 69 % større sannsynlighet for å bli i den nye stillingen. Selv med en helt standard onboarding blir over 50 % av de ansatte fortsatt i jobben etter 3 år. Og motsatt: Hvis tidspress ofte gjør at du kaster nyansatte ut på dypt vann og håper at de flyter, kan det gå ut over bedriftens omdømme som arbeidsgiver – med ansatte som kjapt finner seg et bedre sted å være.

Hvis du vil redusere gjennomtrekk i bedriften, må du finpusse onboardingen – og ved å jobbe med et erfarent rekrutteringsfirma får du ekspertveiledning som sikrer at du lykkes med det nye programmet.

Et dyktig rekrutteringsbyrå kan ta over hele eller deler av onboardingprosessen for deg, slik at du kan fokusere på andre områder du vil forbedre. Byrået kan veilede nyansatte gjennom alle trinnene fra de takker ja til stillingen, til de har fullført prøveperioden – og enda lengre.

innsikt i arbeidsmarkedet

HR og rekruttering er et felt i rask utvikling, der nye innovasjoner stadig dukker opp. Ved å sørge for å ligge i forkant får du både et konkurransefortrinn og en moderne og agil virksomhet.

Rekrutteringsbyråer har god innsikt i de nyeste markedstrendene, inkludert endringer i etterspørselen etter spesifikke ferdigheter eller kvalifikasjoner. Hvis du har en liten bedrift, kan de gi deg verdifull kunnskap om effektive rekrutteringstrategier, hvordan arbeidsmarkedet ser ut i dag og hva lønnsnivået ligger på. Med denne informasjonen får du et solid grunnlag for beslutninger om kompensasjon og frynsegoder.

I tillegg kan de gi deg veiledning i å utvikle effektive rekrutteringsstrategier som er skreddersydd til forretningsbehovene dine. Med sin inngående kjennskap til jobbmarkedet kan byråene hjelpe deg med å identifisere de mest effektive kanalene for å nå ut til potensielle kandidater, for eksempel portaler på nettet, faglige eller profesjonelle nettverk eller bransjespesifikke arrangementer. Ved å optimalisere rekrutteringsprosessen kan du effektivt tiltrekke deg dyktige kandidater og kutte tiden og ressursene brukt på rekruttering til et minimum.

Et samarbeid med en spesialisert rekrutteringspartner kan være en gamechanger for selskaper som sliter med den vedvarende mangelen på arbeidskraft. Ved å samarbeide med et byrå kan du spare verdifull tid og ressurser på å outsource de mest tidkrevende rekrutteringsoppgavene. I tillegg kan de bidra til å sikre at dere overholder alle regler og forskrifter som arbeidsgiver, gi deg tilgang til et større nettverk av kvalifiserte kandidater og sørge for fleksibilitet ved endrede behov. 

Ofte stilte spørsmål om rekrutteringsselskaper

hva er et rekrutteringsbyrå?

Et rekrutteringsbyrå eller bemanningsbyrå er en organisasjon som spesialiserer seg på å sette arbeidsgivere i kontakt med jobbsøkere. De spiller en viktig rolle i arbeidsmarkedet ved å hjelpe arbeidsgivere med å finne gode kandidater til ledige stillinger, og jobbsøkere med å finne muligheter i tråd med ferdighetene og karrieremålene deres. Byråene tilbyr gjerne en rekke tjenester fra sourcing og screening av potensielle medarbeidere. Hos Randstad kan vi i tillegg ta oss av hele onboarding- og opplæringsprosessen. Vi har også omfattende løsninger for personaladministrasjon som kan effektivisere driften ytterligere.

hvorfor bør du samarbeide med et rekrutteringsbyrå?

Mange arbeidsgivere velger å samarbeide med en rekrutteringspartner for å sette fart i rekrutteringsprosessen og kutte kostnadene. Et byrå er særlig nyttig når du må bemanne mange stillinger i løpet av kort tid og finne kvalifiserte kandidater for stillinger som er vanskelige å bemanne.

For det første har byråene gjerne et eksisterende nettverk med potensielle kandidater. For det andre er de eksperter på sourcing av søkere og å markedsføre seg mot spesifikke kandidatgrupper. Og ikke minst kan rekrutteringsbyråene sikre fleksibilitet ved å hjelpe bedriftene med å opp- og nedskalere arbeidsstyrken etter behov.

hvordan jobber rekrutteringsbyråer?

Rekrutteringsbyråer er et mellomledd mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere. De begynner gjerne med å identifisere selskapets bemanningsbehov og jobbkrav, og benytter seg deretter av ressursene og nettverkene sine for å finne potensielle kandidater – for eksempel ved å publisere stillingsutlysninger, søke i sine egne databaser eller aktivt ta kontakt med passive kandidater. Etter å ha identifisert og evaluert potensielle kandidater, presenterer byrået kandidatprofilene for arbeidsgiveren, som gjør en egen vurdering. Hvis denne finner kandidatene interessante, organiserer gjerne byrået intervjuene og koordinerer ansettelsesprosessen. I mange tilfeller bidrar de også i lønnsforhandlingene og med å ferdigstille jobbtilbudet.

hvordan tar rekrutteringsbyråene betalt?

Det er vanlig at rekrutteringsbyråer tar betalt fra arbeidsgiver når de hjelper til med å bemanne ledige stillinger, gjerne som en prosentandel av første årslønn for den aktuelle stillingen.

Prisene til Randstad avhenger av mange faktorer, spesielt hvilken type kandidater du rekrutterer og erfaringsnivået du leter etter. En rekke andre faktorer, inkludert hvor arbeidsplassen ligger, tidsrammen for rekrutteringen og hvor mange arbeidstakere du trenger, kan også påvirke kostnadene. Randstads honorarer er fleksible og tilpasset nettopp dine behov.

hva er det største rekrutteringsbyrået i verden? 

Randstad er den største aktøren innen rekruttering på verdensbasis, med en omsetning på 27 milliarder amerikanske dollar. I over 60 år har Randstad koblet arbeidsgivere med kvalifisert personell. I 2022 hjalp vi over 2 millioner mennesker i 39 markeder å finne en god jobb, og ga over 230 000 kunder rådgivning i bemanningsspørsmål.

Available for a navy white and yellow background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

Hvis du vurderer å engasjere et rekrutteringsbyrå, bør du laste ned veiledningen vår med 10 viktige spørsmål du bør stille til potensielle samarbeidspartnere.

Last ned veiledningen vår her
about the author
ragne odberg myrsve
ragne odberg myrsve

Ragne Odberg Myrsve

business area director

Business Area Director i Randstad. Har 20 års erfaring fra bemanningsbransjen og er leder for 6 distriktskontorer i selskapet. Er opptatt av å skape en arbeidsplass der mennesker trives og skaper resultater sammen.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her