Har du tenkt på hvilke fordeler bedriften din kan få ved å sette bort bemannings- og rekrutteringsprosessene til et HR-selskap? Med tanke på utfordringene som små og mellomstore bedrifter står overfor er dette en problemstilling som er mer aktuell enn noensinne.

sme-cj4-consideration-blog-recruiting-with-an-hr-partner
sme-cj4-consideration-blog-recruiting-with-an-hr-partner

Ettersom COVID-19 fortsetter å prege både bedrifter, bransjer og samfunnet som helhet, vil det å sikre fortsatt drift være førsteprioritet for mange organisasjoner. Selv om pandemien påvirker alle, er små og mellomstore bedrifter ofte ekstra sårbare. For å klare deg gjennom denne vanskelige tiden, må du sørge for å ha riktig kompetanse og riktig antall personer i arbeidsstyrken din, men også unngå å kaste bort tid og penger på ineffektive HR-prosesser.

Samarbeider du med en HR-leverandør som har lang erfaring, vil dette hjelpe deg med å skaffe kompetansen du trenger. Du oppnår også høy organisatorisk fleksibilitet, noe som kan være avgjørende i disse tider.

Her er noen av de spesifikke fordelene du kan få gjennom å jobbe med en spesialisert HR-partner:

du får tilbake tiden

For at selskapet skal lykkes, må du være i stand til å ta de riktige valgene når du skal ansette nye medarbeidere. Det betyr å sette av tid til viktige rekrutteringsprosesser, slik som å lage en detaljert stillingsbeskrivelse for profilen du ser etter og vurdere hvilke arenaer og kanaler som er best egnet for å nå ut til de rette kandidatene. Det er også viktig å skrive engasjerende stillingsannonse, håndtere søknadene på en god måte, gjennomføre intervjuer og sjekke referanser. Ved å gjennomføre disse oppgavene på en profesjonell måte vil du kunne finne kompetanse som kan forvandle virksomheten din og samtidig redusere risikoen for feilansettelser.

I SMB-verdenen har ofte ledere et bredt spekter av ansvarsområder, slik at det blir begrenset med tid til å fokusere på rekrutteringsaktiviteter som:

  • Gjennomgang og vurdering av stort antall søknader
  • Administrasjon og oppfølging av stillingsannonser
  • Håndtering av avslag
  • Planlegging av intervjuer
  • Gjennomføring av tester
  • Kandidatpresentasjoner for linjeledere

Gir du alle eller noen av disse ansvarsoppgavene til en HR-partner, vil både du og teamet få mer tid til å fokusere på aktiviteter som skaper umiddelbar verdi for virksomheten. Du vil alltid få siste ord når det gjelder hvem selskapet skal ansette, noe som betyr at du beholder kontrollen over rekrutteringsbeslutninger uten å måtte være involvert i alle steg av prosessen. Når du arbeider med Randstad kan du selv bestemme hvor involvert du ønsker å være. Du kan lene deg tilbake og la en av våre konsulenter håndtere hele prosessen, eller du kan være tett involvert i hvert trinn av rekrutteringen.

du sikrer tilgang til kompetanse

Kompetansegap er en utfordring for alle arbeidsgivere, men dette kan være spesielt problematisk for mindre selskaper som ikke har økonomiske ressurser til å konkurrere med store bedrifter som jakter på samme kompetanse.

Mer enn halvparten (52 %) av SMB-eiere som deltok i undersøkelsen Small Business Survey fra Q2 2019 CNBC/SurveyMonkey svarte at det har blitt vanskeligere å finne kvalifiserte ansatte i året før studien. For bedrifter med mer enn 50 ansatte økte dette tallet til 63 %.

I undersøkelsen HR-trender fra Randstad svarte 9 av 10 norske ledere at de hadde problemer med å ansette kvalifiserte ansatte. 

Arbeidsmarkedet har endret seg betydelig i 2020, med en økende arbeidsledighet som følge av pandemien. Mange rekrutterende ledere står derfor overfor utfordringen med å håndtere et høyere antall søknader enn vanlig. 

Du bør imidlertid ikke ta for gitt at kompetansen du trenger vil være lettere tilgjengelig i arbeidsmarkedet, spesielt når det gjelder svært tekniske fagområder. Hvis du opererer i en bransje som forventer økende mangel på kvalifiserte kandidater i de kommende årene, for eksempel innen industri og produksjon, er det svært viktig å ha en tydelig strategi for å tiltrekke kompetanse.

En av de største fordelene et HR-selskap kan tilby deg som kunde, er tilgang til et stort nettverk av kvalifiserte kandidater som har dokumenterte ferdigheter, bekreftede referanser og erfaring fra tilsvarende virksomhet. I tillegg har de mange ganger god erfaring med denne typen oppdrag, og kan komme raskt i gang. 

du tar riktige lønnsbeslutninger

Å fastsette lønn for bestemte funksjoner kan være en vanskelig balansegang. Å betale for mye gir åpenbare økonomiske ulemper, men å betale for lite kan medføre at du risikerer å få høy turnover siden medarbeiderne lettere vil gå over til en konkurrerende virksomhet. 

Når du konkurrerer i et kandidatstyrt marked, og trenger en kompetanse som kan gjøre en reell forskjell for bedriften din, må du skape en riktig balanse. Lønn er tross alt fortsatt den viktigste faktoren når folk skal beslutte hvem de ønsker å jobbe for. I Randstads siste employer brand undersøkelse peker 57 % av respondentene på attraktiv lønn og ytelser som sin viktigste grunn til å velge arbeidsgiver.

HR-tjenesteleverandører og byråer som driver med spesialistrekruttering bruker all sin tid på dette feltet og kan derfor gi deg den mest oppdaterte informasjonen om lønnssatser og hva du bør tilby for å sikre at du holder deg konkurransedyktig.

En god partner vil videre kunne holde deg informert om trender og utvikling relatert til ansettelsesaktiviteter, slik som for eksempel mangel på kompetanse med visse ferdigheter eller erfaring. Når du er utrustet med slik informasjon er du bedre i stand til å ta riktige beslutninger om lønn.

du er oppdatert på trender og teknologier

HR og rekruttering er et område i rask bevegelse og med stadig nye innovasjoner. Det er viktig å holde seg i forkant av endringene, både for å sikre at du drar nytte av de mest verdifulle metodene og teknologiene – videointervju og virtuell onboarding, for eksempel – men også for å vise potensielle ansatte at du driver en moderne og fleksibel virksomhet.

Samarbeider du med en HR-tjenesteleverandør, får du umiddelbar tilgang til den nyeste informasjonen og innsikt i hvordan feltet utvikler seg. En spesialistpartner vil også kunne gi deg råd om hvilke spesifikke verktøy og teknologier som gir størst potensial for å optimalisere bemanningsaktivitetene dine.

En annen viktig fordel med å sette bort rekrutteringen er at du kan holde tritt med den siste utviklingen på hva jobbsøkere ønsker fra bedriftene, noe som vil hjelpe deg med å bygge en sterk employer brand.

Randstad driver løpende forskning på empolyer branding for å identifisere de viktigste faktorene som påvirker arbeidstakernes beslutninger om å jobbe for bestemte selskaper.

Hvis du vurderer å samarbeide med en HR-partner, anbefaler vi deg å laste ned guiden “Fem spørsmål du kan stille når du velger en HR-partner”. Den gir deg gode råd til evalueringen av en eventuell samarbeidspartner.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her